Krijg hulp bij een keukentafelgesprek

VOA help bij keukentafelgesprekIndien u binnenkort geherindiceerd moet worden in het kader van de WMO of een nieuwe zorgvraag wilt indienen (bijvoorbeeld voor huishoudelijk hulp, een traplift of een scootmobiel) dan kunt u hierbij ondersteuning krijgen van een VOA (vrijwillige ouderen adviseur). U kunt hiervoor terecht bij het secretariaat van uw Sociaal Wijkteam. Meer informatie vindt u opĀ swtzaanstad.nl.