Organisatie

Het Burgerplatform heeft een kerngroep (het ZIJN) en werkgroepen waarvan de samenstelling afhankelijk is van het te behandelen onderwerp (het BREIN).
BREIN bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere Jongeren, Wonen, Zorg, Vervoer, Mobiliteit, Veiligheid, Cliëntondersteuning, SWT-teams, Werk en Inkomen, Welzijn, Participatie, VN/Inclusie, Digitalisering/Informatie en Mantelzorg.

Z I J N
Nora Swagerman – Voorzitter
Volker Renaud – Secretaris
Cornelis Bellis – Penningmeester
Annemieke Goudsmit – PR en communicatie (Rolstoelrijders Zaandam / Toegankelijk Zaanstad)
Yvonne Brenninkmeijer – Adviseur (Ouderen, Voorzitter KBO)
Seval Özcan – Adviseur (Schuldhulpverlening en Bewindvoering)

B R E I N
Agaath Vermast – Cliëntenondersteuning
Frans Verlinden – Wonen (veilig wonen) en Sociaal Domein
Micky Biddlecombe – Zorg (veiligheid in de zorg en mantelzorg, stichting MOE)
Annemieke Goudsmit – VN-verdrag, Inclusieve samenleving, vervoer (ToegankelijkZaanstad)
Cornelis Bellis – FNV
Volker Renaud – Werk en Inkomen
Peter Smit – Zorg, Financiële regelingen en informatievoorziening
John Steijgeman – Stuurgroep ZAAI (werkgroep autisme)
Irma van Poelgeest – Groep Werk en Inkomen
Andrea Roelofs – Zorg en Chronisch zieken
Ben Haisma – stichting present
Yvonne Kelatow – Molukse en Indische gemeenschap
Nel Koppens – Stichting Alzheimer Nederland
Yegnoglu Koskun – Stichting Huzur

In samenwerking met:
Laura van Bokhorst (gemeente Zaanstad, participatie)

Agendaleden:
Wijkorganisatie Peldersveld-Hoornseveld
Stichting Hoofdzaak
Inge van der Ploeg – Stichting Agathenpark Krommenie
Cor Treffers – PCOB
Imka Monsma – Vervoer OV en AOV (Kom er uit)
Frankie Vos – Stichting De Zaanse Regenboog

Missie en visie
Wat zijn de missie, visie en doelstellingen van het Burgerplatform?
Hoe is het Burgerplatform ontstaan? Lees het hier >>