Organisatie

Het Burgerplatform Zaanstad heeft een kerngroep en werkgroepen waarvan de samenstelling afhankelijk is van het te behandelen onderwerp. De leden bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere Jongeren, Wonen, Zorg, Vervoer, Mobiliteit, Veiligheid, Cliëntondersteuning, SWT-teams, Werk en Inkomen, Welzijn, Participatie, VN/Inclusie, Digitalisering/Informatie en Mantelzorg.

Kerngroep 
Nora Swagerman – Voorzitter
Volker Renaud – Secretaris
Cornelis Bellis – Penningmeester
Annemieke Goudsmit – PR en communicatie

Leden
KBO Zaandam – Yvonne Brenninkmeijer – Adviseur Ouderen, Voorzitter KBO
Seval Özcan – Adviseur Schuldhulpverlening en Bewindvoering

Micky Epema – stichting MOE
Annemieke Goudsmit – VN-ambassadeur/inclusie ToegankelijkZaanstad
Cornelis Bellis – FNV
Volker Renaud – PCOB Werk en Inkomen
Peter Smit – KBO Zaanstreek Noord Zorg
John Steijgeman – Stuurgroep ZAAI (werkgroep autisme)
Irma van Poelgeest – Groep Werk en Inkomen
(vacature) – Chronisch zieken
Jeanette van der Pols – Stichting Present
Yvonne Kelatow – Molukse en Indische gemeenschap
Nel Koppers – Stichting Alzheimer Nederland
Bradley Janssen – Jongerenvereniging Zaanstad
Adri Stet – Humanitas afdeling Zaanstreek-Waterland

In samenwerking met
Laura van Bokhorst – gemeente Zaanstad, participatie

Vertegenwoordigers van het Burgerplatform
RAR – Annemieke Goudsmit
ROOZ – Adrie Stet, Yvonne B

Agendaleden
Inge van der Ploeg – Stichting Agathenpark Krommenie
Cor Treffers – PCOB
Leo Roos – Stichting Hoofdzaak
Wijkorganisatie Peldersveld-Hoornseveld
Claudia Janssen – Stichting Hoofdzaak
Frans Verlinden – woonadviseur
Imka Monsma – Vervoer OV en AOV (Kom er uit)
Frankie Vos – Stichting De Zaanse Regenboog
Agaath Vermast – Levenskunst
Hans Boerma – De Bloesem

Missie en visie
Wat zijn de missie, visie en doelstellingen van het Burgerplatform?
Hoe is het Burgerplatform ontstaan? Lees het hier >>