Krijg hulp bij een keukentafelgesprek

Indien u binnenkort geherindiceerd moet worden in het kader van de WMO of een nieuwe zorgvraag wilt indienen (bijvoorbeeld voor huishoudelijk hulp, een traplift of een scootmobiel) dan kunt u hierbij ondersteuning krijgen van een VOA (vrijwillige ouderen adviseur). U kunt hiervoor terecht bij het secretariaat van uw Sociaal...