Home

Burgerplatform Zaanstad bestaat uit leden die Zaanse (vrijwillige) belangenorganisaties vertegenwoordigen. Gezamenlijk werken deze leden aan verbetering van gemeentelijk beleid en aan oplossingen voor allerlei structurele problemen waar inwoners van Zaanstad tegenaan lopen. 

Het Burgerplatform
De kennis, ervaringen en ervaringsdeskundigheid vanuit de hele Zaanse samenleving komen samen en versterken elkaar in het Burgerplatform Zaanstad. De gemeente maakt beleid in samenspraak met de burgers waarvoor dit beleid van toepassing is (participatie). Hier gaat nog wel eens wat mis. Het Burgerplatform is dan een spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad en zal de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd adviseren en aanbevelingen doen. Zowel ter preventie van problemen als om problemen op te lossen. Op het gebied van wonen, welzijn, jongeren, ouderen, zorg, uitvoering van de WMO, toegankelijkheid, participatie en veel meer.

Missie en visie
Wat zijn de missie, visie en doelstellingen van het Burgerplatform?
Hoe is het Burgerplatform ontstaan? Lees het hier >>

Wat doet het Burgerplatform?
De werkgroepen van het Burgerplatform kunt u hiernaast aanklikken. Daar vindt u daar het laatste nieuws. Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door uw naam en mailadres in te vullen. Heeft u als inwoner een klacht? Dan kan deze klacht alleen via de organisatie die uw belangen hiervoor behartigt naar het Burgerplatform.