Het Burgerplatform Zaanstad

In Zaanstad wordt beleid gemaakt in samenspraak met de burgers en organisaties waarvoor dit beleid van toepassing is. Meerdere Zaanse belangenbehartigingsorganisaties zijn vertegenwoordigd in het Burgerplatform Zaanstad. Bij gesignaleerde structurele problemen formuleren de leden gezamenlijk een breed gedragen advies richting gemeente, om gemeentelijk beleid te helpen verbeteren.

Het Burgerplatform moet een spreekbuis zijn voor alle inwoners van de gemeente Zaanstad. Het biedt een platform voor organisaties die de belangen van deze inwoners behartigen. Waar gemeentelijk beleid ontoereikend, onvolledig of onjuist is komt het Burgerplatform met vereende kracht op voor de inwoners van Zaanstad. Het Burgerplatform geeft de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd advies op basis van de door de gezamenlijke organisaties gesignaleerde problemen. Daarnaast kijkt het Burgerplatform kritisch mee bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.


Het laatste nieuws van Burgerplatform Zaanstad

03-12-2021 Zendmachtiging Zaanstreek nog geen gelopen race
Het is nog geen gelopen race, de strijd om de zendmachtiging voor de komende vijf jaren in de Zaanstreek. Voor RTV Zaanstreek lijkt het tij te keren nu de Zaanse ouderenverenigingen en het Burgerplatform Zaanstad duidelijk en gefundeerd aangeven waarom lokale radio en tv moeten blijven.

01-12-2021 Overleg met wethouders Noordzij en Groothuismink
Met de wethouders heeft het Burgerplatform Zaanstad gesproken over participatie, het traject dienstverlening, bereikbaarheid en communiceren.

04-11-2021 Burgerplatform Zaanstad scherp in beeld
Leden van het Burgerplatform die ouderen vertegenwoordigen vertellen over hun zorgen bij het verdwijnen van lokale radio en tv.

20-10-2021 Brief naar Commissariaat voor de Media
Het Burgerplatform Zaanstad stuurde een brief naar het Commissariaat voor de Media (en cc. naar de raden van Wormerland en Zaanstad) met een dringend verzoek om RTV Zaanstreek in staat te stellen om lokale radio en tv te kunnen blijven uitzenden. 

07-10-2021 Uitsluiting van Zaanse digibeten?
Het Burgerplatform Zaanstad maakt zich zorgen over mogelijke uitsluiting van een groep Zaankanters die niet digitaal vaardig is.

01-06-2021 De leden van het Burgerplatform hebben vorig jaar een cursus gevolgd om het Burgerplatform Zaanstad verder te ontwikkelen. Vandaag spraken we met Hermien en Eva van Movimente over wat hun cursus ons heeft opgeleverd en ze gaven aandachtspunten, praktische tips en trucs. 

23-03-2021 De Reizigers Advies Raad (RAR) stelt zich vanavond voor in een openbare vergadering van de Regioraad (VRA)
Burgerplatform Zaanstad is ook vertegenwoordigd in de RAR om de Zaanse belangen van openbaar vervoer-reizigers te vertegenwoordigen in de metropool Amsterdam, waar ook Zaanstad onder valt. Lees meer …

22-02-2021 Actuele onderwerpen en Agenda voor de digitale vergadering van 24 februari
Het Burgerplatform Zaanstad reageert op concept-beleidsstukken die vanuit de gemeente worden toegezonden of welke op andere wijze onder aandacht van de leden komen. Lees meer …

15-02-2021 Burgerplatform bevraagd over samenwerking met SWT’s
De gemeente Zaanstad spreekt binnenkort met de sociaal wijkteams over de uitvoering van hun opdracht. Hoe doen zij het en wat kan er beter? Hoe is de samenwerking tussen andere partijen en de sociaal wijkteams? Leden van het Burgerplatform Zaanstad leveren hieraan ook hun bijdrage. Lees meer…

08-02-2021   Zaans Mobiliteitsplan nadert ontknoping
Gemeente Zaanstad werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit voor 2040. Inwoners van Zaanstad konden meepraten over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst. Ook het Burgerplatform heeft een bijdrage geleverd. Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft nu een ontwerp vastgesteld, inspraak is nog mogelijk tot en met 21 maart 2021. Lees meer…

06-02-2021   Reacties op enquête Sociale wijkteams Zaanstad
Zo’n 80% van de ondervraagde Zaanse gebruikers van een Sociaal wijkteam is tevreden. Dat betekent dat 20% heeft laten weten niet tevreden te zijn. En hoe zit het met de mensen die niet meer naar het SWT gaan uit frustratie of ontevredenheid? Zijn deze mensen meegenomen in de enquête? Het Burgerplatform is hiermee aan de slag. Lees verder…

Lees meer nieuws…