Het Burgerplatform Zaanstad

In Zaanstad wordt beleid gemaakt in samenspraak met de burgers en organisaties waarvoor dit beleid van toepassing is. Meerdere Zaanse belangenbehartigingsorganisaties zijn vertegenwoordigd in het Burgerplatform Zaanstad. Bij gesignaleerde structurele problemen formuleren de leden gezamenlijk een breed gedragen advies richting gemeente, om gemeentelijk beleid te helpen verbeteren.

Het Burgerplatform moet een spreekbuis zijn voor alle inwoners van de gemeente Zaanstad. Het biedt een platform voor organisaties die de belangen van deze inwoners behartigen. Waar gemeentelijk beleid ontoereikend, onvolledig of onjuist is komt het Burgerplatform met vereende kracht op voor de inwoners van Zaanstad. Het Burgerplatform geeft de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd advies op basis van de door de gezamenlijke organisaties gesignaleerde problemen. Daarnaast kijkt het Burgerplatform kritisch mee bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.


Het laatste nieuws van Burgerplatform Zaanstad

18-12-2023 De nieuwe voorzitter van het Burgerplatform Sadegül Günes geeft het Burgerplatform vanaf januari een nieuwe doorstart. Meer nieuws volgt.

02-04-2023 Denk mee met het Burgerplatform Zaanstad tijdens de vergadering van 18 april om 19.30 in De Pelikaan. Hoe kunnen we meer betekenen voor onze leden, andere vrijwilligersorganisaties en voor de inwoners van Zaanstad? Hoe kunnen we de kracht van onze samenwerking verder versterken? Zaanse vrijwilligersorganisaties zijn van harte welkom, deze woensdagavond, om hierover mee te praten.

27-01-2023 De Nederlandse bussenbouwer VDL gaat 193 elektrische Citea-bussen bouwen voor EBS. Die moeten in december 2023 voor vijftien jaar gaan rijden in de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland. De bussen worden in september geleverd. Burgerplatform Zaanstad vraagt de Reizigersadviesraad de toegankelijkheid van de bussen (oprijplaat en zitplaatsen rolstoelrijders) te bevestigen. Er zal een schouw worden georganiseerd.

10-11-2022 De vergaderingen van het Burgerplatform tot 2024 zijn vastgesteld.
Niet alleen de leden van het Burgerplatform zijn welkom. Ook raadsleden, ambtenaren en andere vertegenwoordigers van Zaanse organisaties en/of doelgroepen zijn welkom om informatie te delen of te halen voor wat betreft problemen of successen vanuit gemeentelijk beleid in Zaanstad. Zet de data alvast in de agenda!

02-11-2022 De FNV maakt zich grote zorgen over de energiearmoede, laat het Burgerplatformlid dat namens de FNV spreekt weten. Hij krijgt signalen dat inwoners van Zaanstad niet voldoende worden geïnformeerd over mogelijke subsidie. Op 26 november is er een demonstratie in het Olympisch Stadion te Amsterdam om hiervoor meer aandacht te krijgen. Ook in Zaanstad wil het Burgerplatform betere informatie naar de inwoners en doet hierover navraag bij de gemeente.

12-10-2022 Er zijn veel klachten met betrekking tot het aanvullend openbaar vervoer (AOV) voor mensen die niet met het reguliere ov kunnen reizen. Na de nieuwe aanbesteding aan NOOT zijn er vele klachten. NOOT werkt aan het tekort aan geschikte busjes zijn en te weinig personeel. Het Burgerplatform houdt de ontwikkeling in de gaten.

22-05-2022 Reactie op raadsinformatiebrief Sociale Wijkteams
Het Burgerplatform stelt vragen over de voortgangsreportage van de wijkteams in het realiseren van hun opdracht in 2021.

27-03-2022 De gemeente Zaanstad voerde in mei 2021 een cliëntervaringsonderzoek (ceo) uit om inzicht te krijgen in de (effecten van) hulp en ondersteuning van Wmo-cliënten binnen de gemeente. In totaal ontvingen 2.495 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek, waarvan 764 cliënten de vragenlijst volledig hebben ingevuld; een respons van 31 procent waarvan alleen mensen met een toekenning. Dit is volgens Het Burgerplatform niet toereikend en de gemeente heeft toegezegd het Burgerplatform bij het volgend tevredenheidsonderzoek te betrekken.

03-12-2021 Zendmachtiging RTV Zaanstreek nog geen gelopen race
Het is nog geen gelopen race, de strijd om de zendmachtiging voor de komende vijf jaren in de Zaanstreek. Voor RTV Zaanstreek lijkt het tij te keren nu de Zaanse ouderenverenigingen en het Burgerplatform Zaanstad duidelijk en gefundeerd aangeven waarom lokale radio en tv moeten blijven. (Update: RTV Zaanstreek heeft toch de strijd om de zendmachtiging verloren dus geen lokale TV meer.)

01-12-2021 Overleg met wethouders Noordzij en Groothuismink
Met de wethouders heeft het Burgerplatform Zaanstad gesproken over participatie, het traject dienstverlening, bereikbaarheid en communiceren.

04-11-2021 Burgerplatform Zaanstad scherp in beeld
Leden van het Burgerplatform die ouderen vertegenwoordigen vertellen over hun zorgen bij het verdwijnen van lokale radio en tv.

20-10-2021 Brief naar Commissariaat voor de Media
Het Burgerplatform Zaanstad stuurde een brief naar het Commissariaat voor de Media (en cc. naar de raden van Wormerland en Zaanstad) met een dringend verzoek om RTV Zaanstreek in staat te stellen om lokale radio en tv te kunnen blijven uitzenden. 

07-10-2021 Uitsluiting van Zaanse digibeten?
Het Burgerplatform Zaanstad maakt zich zorgen over mogelijke uitsluiting van een groep Zaankanters die niet digitaal vaardig is.

01-06-2021 De leden van het Burgerplatform hebben vorig jaar een cursus gevolgd om het Burgerplatform Zaanstad verder te ontwikkelen. Vandaag spraken we met Hermien en Eva van Movimente over wat hun cursus ons heeft opgeleverd en ze gaven aandachtspunten, praktische tips en trucs. 

23-03-2021 De Reizigers Advies Raad (RAR) stelt zich vanavond voor in een openbare vergadering van de Regioraad (VRA)
Burgerplatform Zaanstad is ook vertegenwoordigd in de RAR om de Zaanse belangen van openbaar vervoer-reizigers te vertegenwoordigen in de metropool Amsterdam, waar ook Zaanstad onder valt. Lees meer …

22-02-2021 Actuele onderwerpen en Agenda voor de digitale vergadering van 24 februari
Het Burgerplatform Zaanstad reageert op concept-beleidsstukken die vanuit de gemeente worden toegezonden of welke op andere wijze onder aandacht van de leden komen. Lees meer …

15-02-2021 Burgerplatform bevraagd over samenwerking met SWT’s
De gemeente Zaanstad spreekt binnenkort met de sociaal wijkteams over de uitvoering van hun opdracht. Hoe doen zij het en wat kan er beter? Hoe is de samenwerking tussen andere partijen en de sociaal wijkteams? Leden van het Burgerplatform Zaanstad leveren hieraan ook hun bijdrage. Lees meer…

08-02-2021   Zaans Mobiliteitsplan nadert ontknoping
Gemeente Zaanstad werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit voor 2040. Inwoners van Zaanstad konden meepraten over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst. Ook het Burgerplatform heeft een bijdrage geleverd. Het college van B&W van de gemeente Zaanstad heeft nu een ontwerp vastgesteld, inspraak is nog mogelijk tot en met 21 maart 2021. Lees meer…

06-02-2021   Reacties op enquête Sociale wijkteams Zaanstad
Zo’n 80% van de ondervraagde Zaanse gebruikers van een Sociaal wijkteam is tevreden. Dat betekent dat 20% heeft laten weten niet tevreden te zijn. En hoe zit het met de mensen die niet meer naar het SWT gaan uit frustratie of ontevredenheid? Zijn deze mensen meegenomen in de enquête? Het Burgerplatform is hiermee aan de slag. Lees verder…

Lees meer nieuws…