Home

Het Burgerplatform bestaat uit vele vrijwilligersorganisaties die burgerbelangen behartigen. Knelpunten en problemen worden onderzocht. Het Burgerplatform werkt samen met de gemeente Zaanstad aan verbetering van participatie, beleid en structurele oplossingen voor problemen.

Het Burgerplatform
Alle burgers van Zaanstad worden vertegenwoordigd in het Burgerplatform. Dit platform is georganiseerd vanuit kennis en ervaringen vanuit alle regionen van de samenleving. In Zaanstad wordt beleid gemaakt in samenspraak met de burgers waarvoor dit beleid van toepassing is. Hier gaat nog wel eens wat mis. Het Burgerplatform geeft een krachtige stem aan inwoners die zich georganiseerd hebben of zich willen organiseren. Het is een spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad en zal de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd adviseren en aanbevelingen doen om problemen op te lossen en ter preventie van problemen.