Agenda

Eerstvolgende vergaderingen (online 19.00 tot 21.30 uur)
31 maart 2021
12 mei 2021
23 juni 2021

————————————————————————–

Agenda Burgerplatform Zaanstad bijeenkomst op woensdag 24 februari Digitaal van 19.00 tot 21.30 uur

 1. Opening
 2. Ambtenaren lichten toekomstig beleid ‘Toezicht rechtmatigheid WMO en Jeugd’ toe
 3. Vervolgstappen n.a.v. bovenstaand gesprek
 4. Verslag 20 januari
 5. Mededelingen       
  – Verslag gesprek met wethouder Groothuismink en het vervolg
  – Vervolg gesprekken m.b.t. SWT-teams
  – Reactie op ons advies notitie ‘Ontmoeten’
 6. Lopende zaken      
  – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen   Peter, Volker
  – Vroeg signalering                                              Nora
  – Bijdrage WMO enquête                                   Peter, Annemieke
  – Bijdrage  Actieplan Mantelzorg                      Mickey, Annemieke
  – Brandveiligheid                                                 Yvon B., Yvonne
  – Ontmoetingsnota Nora, Yvon B.
 7. Nieuws     
  – Openbaar Vervoer (RAR) en AOV    Annemieke
  – ROOZ                                                 Adri, Yvonne B.                      
 8. Rondvraag