Krijg hulp bij een keukentafelgesprek

Indien u binnenkort geherindiceerd moet worden in het kader van de WMO of een nieuwe zorgvraag wilt indienen (bijvoorbeeld voor huishoudelijk hulp, een traplift of een scootmobiel) dan kunt u hierbij ondersteuning krijgen van een VOA (vrijwillige ouderen adviseur). U kunt hiervoor terecht bij het secretariaat van uw Sociaal...

Het keukentafelgesprek

Het SWZ heeft een notitie gemaakt voor iedereen die een indicatie in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krijgt of heeft en een nieuwe indicatie moet gaan krijgen i.v.m. de overheveling van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) naar de gemeente. Dit bericht gaat over het keukentafelgesprek, wat...