Onderzoek verdeling budget Beschermd Wonen

Een grote meerderheid van de centrumgemeenten wil nieuw onderzoek laten doen naar de historische verdeling van het budget voor Beschermd Wonen. Dat blijkt uit een VNG-peiling. Het onderzoek wordt op korte termijn uitgevoerd zodat de resultaten in de meicirculaire kunnen worden verwerkt.

Twee problemen

Het nieuwe onderzoek moet leiden tot een verbeterde historische verdeling en zal zoveel mogelijk uitgaan van de meest actuele (realisatie)cijfers. Bij de financiering van Beschermd Wonen kwamen twee problemen naar voren:

  • de historische verdeelsleutel bleek niet te kloppen;
  • het sterke vermoeden ontstond dat het macrobudget (het totale beschikbare bedrag) onvoldoende is.

Budget bijstellen

Het ministerie van VWS had eerder al toegezegd na te gaan of het budget moet worden bijgesteld. De VNG-peiling moest uitwijzen of gemeenten een nieuw onderzoek willen naar de historische verdeling. Verder lag de vraag voor hoe gemeenten het eventuele extra budget voor 2015 willen verdelen.

Historische verdeling

Eerder werd afgesproken dat het budget voor 2015 èn 2016 historisch wordt verdeeld. Een meerderheid van de gemeenten wil dat het gehele budget (inclusief eventueel extra budget) opnieuw verdeeld wordt op basis van het nieuwe onderzoek. Tegelijk is de keuze gemaakt dat geen enkele gemeente geld hoeft in te leveren.

Verbeterde verdeelsleutel

De overgrote meerderheid van de centrumgemeenten is ervoor het beschikbare budget voor 2016 in zijn geheel te verdelen volgens de verbeterde historische verdeelsleutel. De kans bestaat dus dat sommige gemeenten in 2016 minder ontvangen dan in 2015. Omdat het vaststellen van een nieuw, verbeterd historisch model een lastige klus is, roept VNG voor het begeleiden van het onderzoek een werkgroep in het leven.

Inventarisatie Beschermd Wonen Noord-Holland

Het Kenniscentrum Wmo en Wonen inventariseert momenteel bij Noord-Hollandse centrumgemeenten de stand van zaken rond Beschermd Wonen. Wat zijn ervaringen met de overheveling van de RIBW-taken? Is er voldoende zicht op de doelgroep? Wat zijn actuele vraagstukken? En ontstaan er ook nieuwe vormen van Beschermd Wonen? Over de uitkomsten van de inventarisatie organiseert het Kenniscentrum later dit voorjaar een gerichte kennisbijeenkomst.

bron: VNG