Toekomstverwachting: Toename van eenzaamheid

rapport De aanpak van eenzaamheidMovisie vraagt jaarlijks beroepskrachten en vrijwilligers naar hun opvattingen over uiteenlopende maatschappelijk thema’s. In de frontliniepeiling van 2015 worden zij gevraagd naar het omgaan met eenzaamheid in hun (vrijwilligers)werk.

Eenzaamheid is een belangrijk thema: Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen zodat ze zo lang mogelijk deel uit maken van de samenleving. Maar langer zelfstandig thuiswonen kan ook vereenzaming tot gevolg hebben. Nu er meer nadruk ligt op wat mensen zelf kunnen, zo nodig met hulp van hun sociale netwerk, verwacht het merendeel van de respondenten (57%) dat het aantal eenzame mensen zal toenemen.

Lees hier het rapport van Movisie: De aanpak van eenzaamheid (opent als PDF).