Het keukentafelgesprek

Het SWZ heeft een notitie gemaakt voor iedereen die een indicatie in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krijgt of heeft en een nieuwe indicatie moet gaan krijgen i.v.m. de overheveling van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) naar de gemeente. Dit bericht gaat over het keukentafelgesprek, wat u kunt verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden.

Lees hier het bericht.

Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij.