Eerste digizine ZONH (Zorgoptimalisatie Noord-Holland)

ZONH heeft onlangs een digitaal magazine uitgegeven. Dit digizine dat als thema zorg in de wijk heeft, is hier te bekijken.

ZONH is het regionale organisatieadvies- en implementatiebureau voor het optimaliseren van zorg en welzijn met de basis van de zorg als specialisatie. ZONH is de partner voor eerstelijnszorgverleners alsmede voor partijen in zorg en welzijn en de gemeenten. ZONH werkt samen met deze partijen aan goede zorg voor de burger in Noord-Holland.