Het keukentafelgesprek

Het SWZ heeft een notitie gemaakt voor iedereen die een indicatie in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krijgt of heeft en een nieuwe indicatie moet gaan krijgen i.v.m. de overheveling van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) naar de gemeente. Dit bericht gaat over het keukentafelgesprek, wat...