*******
Nieuwsbericht 15-09-2021
Graag jouw mening over Zaans mobiliteitsplan

De gemeente ontwikkelt een Zaans mobiliteitsplan en inwoners kunnen nu hun mening geven. Het Burgerplatform Zaanstad streeft ernaar dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak.

Hoe houden we Zaanstad bereikbaar en leefbaar in 2040?

Onderstaand het bericht van de gemeente, met de vraag aan de Zaanse inwoners om een enquête in te vullen. Invullen van deze enquête kan tot 25 september. Graag ook invullen!

De gemeente Zaanstad werkt aan het Zaans mobiliteitsplan en wil weten hoe haar inwoners, bezoekers, ondernemers en mensen die in Zaanstad werken denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Via een enquête kunnen bewoners hun mening geven. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het Zaans mobiliteitsplan dat antwoorden moet geven op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zaanstad voor de komende 20 jaar.

Zaanstad groeit. Steeds meer mensen werken, wonen en recreëren in Zaanstad. Dat betekent dat de ruimte schaars wordt en we moeten kijken wat de groei in de toekomst voor het verkeer en vervoer in de stad betekent. Hoe zorgen we ervoor dat ook in 2040 de stad bereikbaar en leefbaar blijft? Hoe verdelen we de ruimte voor voetgangers, fietsers en auto’s? Antwoorden op deze en vele andere vragen die spelen, staan in het mobiliteitsplan.  

Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: “Bij het maken van de visie betrekken we inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Juist de mening van de gebruikers is van groot belang voor een gedragen en toekomstgericht plan. De focus verschuift van het oplossen en voorkomen van verkeersknelpunten naar meebouwen aan de stad van de toekomst. De openbare ruimte wordt schaarser vanwege een groeiend aantal inwoners en verkeersdeelnemers. De uitdaging is om deze ruimte optimaal te benutten en aantrekkelijk te houden en passend bij de Zaanse identiteit. Daar speelt onze ambitie om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn een belangrijke rol in.”

Onlangs is de koers voor het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld. Deze koers geeft richting aan het uiteindelijke plan. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
– Inzet op een snelle verbinding tussen Zaandam-Oost en Amsterdam-Noord met metro, tram en/of bus
– Verbeteren van het autowegennet aan de buitenkant van de stad, zodat wegen binnen de stad en dorpen aantrekkelijker en veiliger ingericht kunnen worden
– Ruim baan geven aan fietsen en lopen
– Wegen, water en spoor minder een barrière laten zijn
– In stads- en dorpscentra de focus op voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer versterken
– Benutten van mogelijkheden die de Zaan en het Noordzeekanaal bieden voor vervoer over water
– Inzet op duurzame vervoersmiddelen
– Bij alle uitgangspunten geldt dat mobiliteit voor iedereen toegankelijkheid moet zijn en dat iedereen een keuzevrijheid moet hebben

Invullen enquête en meer informatie
De enquête is te vinden op https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl. De enquête is tot 25 september 2020 in te vullen. Het Zaans Mobiliteitsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld aan de raad en de inwoners.

Kijk voor meer informatie op: mobiliteitsplan.zaanstad.nl en bekijk het filmpje over het het Zaans Mobiliteitsplan.

Het nieuwe coronavirus verraste ons allemaal en maatregelen werden continu aangepast aan nieuwe cijfers, inzichten en ervaringen. Er was veel (onnodig) leed, vooral bij ouderen. Nu anticiperen op een mogelijke tweede golf besmettingen kan een hoop ellende besparen.

Voorbereid
Het Burgerplatform Zaanstad gaat onderzoeken wat goed en niet goed ging in de maanden februari 2020 tot heden, zodat we bij een volgende golf of calamiteit beter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld blijvende goede zorg thuis, indien noodzakelijk.

Organisaties
De vele maatschappelijke organisaties binnen Zaanstad worden volgende week gevraagd ervaringen en tips te geven. Het Burgerplatform Zaanstad zal de input verwerken tot een advies en aanbieden aan de gemeente Zaanstad en de Veiligheidsregio. Hiermee willen we namens alle belangenbehartigers bijdragen aan een menswaardig, eerlijk en passend beleid voor inwoners van Zaanstad in geval van crisis.

Beste Zaankanters,

Helaas is het vanwege de coronacrisis voor het Burgerplatform Zaanstad nog niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Maar alle aangesloten organisaties zijn ieder op eigen wijze wel actief en werken samen waar nodig. Misschien zelfs actiever dan anders. Overal komt men onverwachte vragen tegen waar oplossingen voor gezocht moeten worden.

Wat het coronavirus zo moeilijk uit te roeien maakt: dit weten we ...

Het niet bij elkaar mogen komen geeft ook ruimte voor een stukje bezinning. We kunnen met elkaar afstemmen, samenwerken, aansluiting zoeken met beleidsmakers en toezien op cliëntenparticipatie. Juist nu moeten we sociale vraagstukken en aandachtspunten naar voren schuiven. Collectieve voorzieningen komen onder druk te staan omdat we kunnen verwachten dat onze economie een flinke klap krijgt met grote gevolgen. Het Burgerplatform Zaanstad is er om de belangen van alle inwoners van Zaanstad te behartigen. En dat is nodig, zeker ook voor de kwetsbaren en ouderen onder ons in deze onzekere periode.

Houd moed, we komen hier gezamenlijk doorheen. Heeft u vragen of wilt u ons deelgenoot maken van uw zorgen m.b.t. de collectieve voorzieningen? Schroom niet en neem contact met ons op.

Nora Swagerman
Voorzitter Burgerplatform Zaanstad

Informatie van het RIVM over het coronavirus (COVID-19) en de huidige stand van zaken: klik hier >>

Gemeentelijke informatie Informatie over dienstverlening voor Zaanse inwoners en ondernemers: klik hier >>

Even eruit? Kijk live naar het strand en andere mooie plekken via de camtaxi: klik hier >>

Andrea Roelofs, lid van het Burgerplatform Zaanstad, zet zich in als belangenbehartiger voor chronisch zieken. Ze is ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Sarcoidose.nl. De zeldzame systeemaandoening Sarcoïdose is een chronische ziekte die ook het leven van Andrea heeft beïnvloed. Ze biedt het boek ‘Tien onzichtbare jaren’ van de Zaanse Lenneke Vente daarom met veel plezier aan. Nora Swagerman ontvangt een exemplaar als de voorzitter van het Burgerplatform Zaanstad en Annemieke Goudsmit ontvangt er een als vertegenwoordiger van Rolstoelrijders Zaanstad en als VN-ambassadeur voor een inclusieve samenleving.

Andrea Roelofs (links), Annemieke Goudsmit en Nora Swagerman (rechts)

Bewustwording
Verbindingen leggen was de insteek van Andrea om het boek aan te bieden. In dit boek ‘Tien onzichtbare jaren’ beschrijft Lenneke haar ervaringen met een chronische ziekte. De impact van een chronische ziekte op het dagelijks leven weet zij op een grappige en inspirerende wijze te verwoorden. Ze schreef dit boek als ervaringsdeskundige voor de Sarcoïdose-belangenvereniging, die dit boek heeft uitgegeven. De gemeente Zaanstad heeft een klein aantal boeken aangeschaft om meer bewustwording te creëren over chronische ziektes. Het verbinden van mensen is voor Andrea inspirerend in haar werk (sociaal wijkteam) belangrijk binnen haar taak en rol als lid van het Burgerplatform Zaanstad.

Persoonlijk
Het boek biedt (h)erkenning voor mensen met een chronische aandoening. Wat doe je als je niet geneest en er ook niet dood aan gaat? Wat als blijkt dat tijdelijk blijvend wordt? Onzichtbare klachten zoals verminderde belastbaarheid, pijn, vermoeidheid en onbegrip komen in dit boek aan bod. Dit zijn thema’s die het dagelijks leven beïnvloeden van ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Het boek is materiaal voor verbinding en meer begrip tussen mensen, omdat het een kijkje biedt in de persoonlijke ervaring hoe het is om te leven met een chronische aandoening. Het geeft theoretisch inzicht hoe we voor mensen met een chronische ziekte een inclusieve, begripvolle maatschappij kunnen vormgeven.

Burgerplatform Zaanstad
Thema’s zoals de impact van een chronische ziekte op werk en inkomen, het verkrijgen van een WMO voorziening en participatie hebben in het Burgerplatform de aandacht. Het Burgerplatform gaat in het komende jaar met de werkgroepen (onder andere Werk en inkomen, Zorg, Wonen en Vervoer) aandacht besteden aan verschillende thema’s en verwacht met dit boek ook patiëntenbelang en inclusie hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Informatie over Sarcoïdose >>

Aanmelden voor de nieuwsberichten van Burgerplatform Zaanstad kan op onze homepagina >>

Vanwege het vervangen van de sluizen is er de komende anderhalf jaar in Zaandam een gewijzigde dienstregeling voor de bussen van Connexxion. Vandaag tijdens de vergadering van de RAR (Reizigers Advies Raad) liet Connexxion weten dat de gewijzigde dienstregeling goed verloopt. Een aantal aanpassingen volgen nog om het busvervoer in deze periode verder te optimaliseren.

Nieuw
De eerste drie weken van dit jaar waren er meer busreizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkbaar is er tijdig en voldoende gecommuniceerd over de tijdelijke wijzigingen. Buschauffeurs vinden de routes prettig rijden. Connexxion zegt weinig klachten te ontvangen van reizigers. Klachten die binnenkomen worden onderzocht en de dienstregeling indien mogelijk aangepast. Lijn 56 gaat nu extra rijden, twee keer per uur in plaats van één keer per uur. Lijn 65 krijgt er een grote (diesel)bus bij.

Elektrische bussen
De klachten die binnenkomen gaan vooral over de kleinere elektrische bussen (ZE-bussen). Bij deze bussen werkt de lijnfilm soms niet. Dit is de aanduiding aan de voorkant van de bus, waarop staat waar de bus heen gaat. Verder is er een capaciteitsprobleem van vooral bus 65. Tijdens de ochtendspits is deze ZE-bus regelmatig vol, in de bus staan is niet toegestaan. Mensen zijn dan gedwongen bij de halte te wachten op de volgende bus. Connexxion zet daarom nu extra dieselbussen in om alle mensen wel te kunnen vervoeren.

Tijdelijke wijzigingen
De RAR vindt het vreemd dat Connexxion de nieuwe routes niet van tevoren met de RAR heeft overlegd. Dan zou er waarschijnlijk een betere bediening van de Westzijde gekomen zijn (nu slechts één keer per uur). Connexxion verklaarde dat tijdelijke wijzigingen gewoonlijk niet worden voorgelegd aan de RAR, zelfs niet wanneer het een periode van anderhalf jaar betreft. Maar vanaf nu zal Connexxion de RAR ook betrekken wanneer de dienstregeling voor een langere periode moet worden aangepast. De opmerking over de Westzijde neemt Connexxion mee en gaat de mogelijkheden bekijken.

Lees hier meer informatie over sluiting van de Beatrixbrug in Zaandam en de naastgelegen Wilhelminabrug per januari 2020. Klik hier >>

Verslag van Annemieke Goudsmit. Zij vertegenwoordigt het Burgerplatform Zaanstad in de RAR.

Het Burgerplatform Zaanstad wensen alle organisaties en hun leden een succesvol, sociaal en bruisend 2020 toe. Wij gaan ons ook dit jaar weer inspannen voor een leefbaar en rechtvaardig Zaanstad.

Actief
Het Burgerplatform Zaanstad zal in 2020 wederom de spreekbuis zijn van vele Zaankanters, en stelt in het nieuwe jaar een aantal thema’s aan de orde. Houd de website in de gaten!

Agenda 2020
Het Burgerplatform Zaanstad heeft de volgende vergaderdata alvast vastgelegd:
– Reguliere vergaderingen op 22 januari, 27 mei, 1 juli en 26 augustus.
– Thema bijeenkomsten op 4 maart en 14 oktober.
– Overleg met ambtenaren op 15 april en 25 november

Gelukkig nieuw jaar!

Het Burgerplatform Zaanstad heeft in de vergadering van 27-11-2019 de zorg en verbazing uitgesproken over de aankondiging van een wijziging in serviceverlening van het stadhuis. Burgers kunnen vanaf januari 2020 niet meer zonder afspraak terecht op het stadhuis.

Spontaan even het gemeentehuis inlopen kan dan vanaf januari 2020 niet meer. Via internet of telefonisch via 14075 moet dan eerst een afspraak zijn gemaakt. Dit heeft grote impact op burgers van onze gemeente. Ouderen, mensen die geen internet gebruiken en die niet via 14075 kunnen bellen (onder andere slechthorenden) kunnen zo niet langer zelfstandig contact opnemen met de gemeentelijke dienstverlening. Dit is een achteruitgang in serviceverlening en een achteruitgang in toegankelijkheid.

Het Burgerplatform Zaanstad schreef een mail naar de verantwoordelijke wethouder Rita Noordzij en vroeg een gesprek aan om de beweegredenen die geleid hebben tot deze maatregel te bespreken. Daarnaast vraagt het Burgerplatform zich af waarom onze gemeente, die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, niet vooraf contact met het Burgerplatform heeft gezocht voordat de beslissing definitief is gesteld. Het is van belang het Burgerplatform Zaanstad te betrekken bij ingrijpende wijzigingen in management, dienstverlening of bestuur die de burger direct treffen.

Het Burgerplatform Zaanstad werd uitgenodigd door wethouder Rita Noordzij voor een gesprek, ook met de verantwoordelijke ambtenaar, op 11 december 2019. Hieronder een kort verslag van Peter Smit.

Aanwezig namens BP: Nora Swagerman, Annemieke Goudsmit, Yvonne Kelatow en Peter Smit.
Onderwerp van het gesprek: Voortaan alleen op afspraak terecht bij gemeente Zaanstad is verslechtering dienstverlening.

Volgens de verantwoordelijke ambtenaar is het een voortschrijdende tendens dat je tegenwoordig overal digitaal of per telefoon vooraf een afspraak moet maken. Dat is de reden waarom ook de gemeente Zaanstad deze maatregel nu heeft genomen. Zowel via de website als via het telefoonnummer 14075 kunnen burgers een afspraak maken voor de handelingen waarvoor zij naar het stadhuis toe moeten. Zonder afspraak vooraf kun je per januari 2020 niet meer worden geholpen. De eerste maanden zal hier zo flexibel mogelijk mee worden omgegaan.

Het Burgerplatform Zaanstad vindt het opmerkelijk dat deze maatregel zonder hoor en wederhoor is ingesteld. Ook benadrukt het Burgerplatform de problemen die senioren, minder mobiele mensen en gehandicapten ondervinden om naar het stadhuis te bereiken, ook fysiek. De fysieke bereikbaarheid laat ook al te wensen over, en als je vergeten bent dat er van te voren een afspraak gemaakt had moeten worden dan mag je nog een keer deze moeilijke reis maken. Heel vaak, voor het aanvragen van een nieuwe ID-kaart, paspoort of rijbewijs, moet je toch al twee keer naar het stadhuis. Alleen in uitzonderlijke gevallen komen medewerkers van de gemeente naar de burger toe (bedlegerig of ernstig ziek/beperkt).
Zeker in Zaanstad-Noord wordt het gemis ervaren van de plaatselijke secretarie en het Burgerplatform oppert dan ook het idee om in ieder dorp of wijk wekelijks een dagdeel in elk van de Sociaal Wijkteams de secretarie open te stellen. Daarmee kunnen zeker de senioren en gehandicapten makkelijker aan hun informatie of documenten komen.

De wethouder biedt haar excuses aan voor het niet informeren/consulteren van het Burgerplatform Zaanstad omtrent deze maatregel. Ze verwijst naar de Kadernota die jaarlijks door de Raad besproken wordt en waarin deze maatregel aan de orde is geweest. Deze Kadernota zal komend jaar het Burgerplatform aangeboden worden om tijdig op de hoogte te kunnen zijn van ontwikkelingen in Zaanstad. Verder laat de wethouder weten dat vanaf de start het nog wel mogelijk is om spontaan naar het stadhuis toe te gaan zonder afspraak. Gastvrouwen en -mannen zoeken dan een mogelijkheid, is deze er niet dan wordt ter plaatse een nieuwe afspraak gemaakt. Openstelling in een Sociaal Wijkteam lijkt geen optie.

Het Burgerplatform Zaanstad vraagt om monitoring. De wethouder zegt toe dat gastheren en -vrouwen bij gaan houden hoeveel burgers er zonder afspraak naar het stadhuis komen en waarvoor, om de consequenties van de maatregel te monitoren. Na een half jaar evalueert de wethouder de invoering van deze maatregel. Ook heeft de wethouder toegezegd dat er op verzoek van het Burgerplatform Zaanstad in ieder geval gekeken gaat worden naar een rechtstreeks nummer om een afspraak te kunnen maken. Er zijn mensen die moeite hebben met 14075, zelfs de verantwoordelijke ambtenaar bekende dat het hem in eerste instantie niet lukte de juiste gemeente te selecteren in het keuzemenu (duidelijk de gewenste gemeente inspreken).

Het Burgerplatform Zaanstad zal in januari 2020 de wethouder vragen of er al besloten is over een rechtstreeks nummer voor de gemeente Zaanstad. Over een half jaar vragen we de wethouder naar het aantal mensen dat tevergeefs naar het stadhuis is gekomen (monitoring). De wethouder is bereid dan opnieuw te kijken naar de voor- en nadelen van deze maatregel.

Wat kan het Burgerplatform Zaanstad voor jullie betekenen?

Organisaties, ambtenaren, SWT’s en raadsleden; maak gebruik van de brede kennis, ervaringen en ervaringsdeskundigheid van het Burgerplatform Zaanstad! Wij bieden kennis en belangenbehartiging vanuit en voor de hele Zaanse samenleving. Het Burgerplatform Zaanstad is er om mee te sparren, ideeën of mogelijkheden voor te leggen, vroegtijdig inzicht te krijgen in wat er leeft bij de burgers van Zaanstad of om te toetsen of maatregelen en beleid toegankelijk en werkbaar zijn. Het Burgerplatform denkt mee en adviseert. 

Spreekbuis 
De gemeente maakt beleid in samenspraak met de burgers waarvoor dit beleid van toepassing is (participatie). Wanneer hier iets mis gaat is het Burgerplatform Zaanstad een spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad en zal het de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd adviseren en aanbevelingen doen. Zowel ter preventie van problemen als om problemen op te lossen. Op het gebied van wonen, welzijn, jongeren, ouderen, zorg, vervoer, uitvoering van de WMO, toegankelijkheid, participatie en meer. 

Preventie, processen en structurele problemen
Vragen, zorgen en structurele problemen die in het Burgerplatform aan de orde komen, bespreken we vanuit de verschillende bevolkingsgroepen. Brede kennis, ervaringen en ervaringsdeskundigheid vanuit de hele Zaanse samenleving komen hier samen en versterken elkaar. De diverse belangen geven een gebalanceerd en genuanceerd standpunt, opgesteld vanuit het perspectief van de burger. Leden van het Burgerplatform bespreken dit dan graag met de betreffende ambtenaren of wethouders ter preventie van problemen of om tot een oplossing te komen bij structurele problemen.

Nieuws, missie en visie
Wat is het laatste nieuws? Wat zijn de missie, visie en doelstellingen van het Burgerplatform? Hoe is het Burgerplatform ontstaan? Opgeven voor de nieuwsberichten?
Wees van harte welkom op onze website! Lees het hier >>

Nieuwe leden Burgerplatform Zaanstad
De laatste maanden zijn er weer nieuwe leden aangetreden. We nodigen organisaties en verenigingen die de belangen van hun achterban behartigen graag uit voor een gesprek over deelname. Zie de huidige ledenlijst hier >>

Het Burgerplatform Zaanstad is vorig jaar ontstaan uit een samengaan van diverse adviesraden zoals de Seniorenraad, de adviesraad Werk en Inkomen en andere raden. Het platform bestaat uit een diversiteit aan leden die Zaanse (vrijwillige) belangenorganisaties vertegenwoordigen. Gezamenlijk werken deze leden aan verbetering van gemeentelijk beleid en aan oplossingen voor allerlei structurele problemen waar inwoners van Zaanstad tegenaan lopen. 

Website: www.burgerplatformzaanstad.nl
Email: communicatie@burgerplatformzaanstad.nl

Het huidige contract (concessie) voor openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland loopt per december 2021 af. De Vervoerregio bereidt de nieuwe aanbesteding voor. Het plan van eisen dat door de Vervoerregio is opgesteld (PvE) waaraan geïnteresseerde vervoerders moeten voldoen is nu definitief vastgesteld. Verzoek tot wijziging en zorgen van Burgerplatform Zaanstad en de Adviescommissie Zaanstreek-Waterland van de RAR (Reizigers Advies Raad) zijn meegenomen in de overwegingen tot eventuele aanpassing van het Plan van Eisen (PvE) voor de nieuwe aanbesteding busvervoer Zaanstreek-Waterland.

Het verzoek tot aanpassing betrof:
D1 OV op bedrijventerreinen.
D2 Knooppunten en subknooppunten.
D3 Loopafstanden.
D4 Stedelijke ontwikkelingen.
D5 Lijn 69.
Zie ook ons eerder bericht hierover >>

De Vervoerregio heeft zorgvuldig gekeken, maar geen van de adviezen van het Burgerplatform Zaanstad waren voor de Vervoerregio reden tot aanpassing van het PvE.

D1. De adviescommissie adviseert de concessiehouder te verplichten alle werkgebieden die voldoen aan de vereisten van omvang en aantal arbeidsplaatsen met OV te ontsluiten. In de reactienota hebben wij in antwoord 60 daarop gereageerd. Ten principale volgen wij uw advies, echter voor het gebied Noorderveld geldt dat een efficiënte bereikbaarheid per bus niet goed mogelijk is omdat er onvoldoende directe routes beschikbaar zijn en voor het gebied Achtersluispolder geldt dat een eerdere OV-verbinding te weinig reizigers aantrok.

D2. Zaandam De Vlinder als knooppunt te beschouwen en Koog aan de Zaan als subknooppunt te beschouwen. Wij nemen dit advies niet over. De Vlinder is vooral een overstappunt van de bussen onderling. Dat hebben we herkend en in het PvE geven we de nieuwe vervoerder als verplichting mee om verbindende lijnen tussen Amsterdam en Zaandam via De Vlinder te laten rijden. Daarnaast nemen we als wens op het bieden van betere service aan de reiziger op De Vlinder. Voor Koog aan de Zaan blijkt uit onze gegevens niet dat er sprake is van een overstaprelatie.

D3. Overduidelijke barrières zoals auto-, spoor- en waterwegen als keiharde grens van het invloedsgebied van een halte of station te beschouwen als het gaat om de loopafstanden en routes. Wij nemen dit mee in de studie zoals bedoeld bij A1.

D4. Voor de route Vinkenstraat – Peperstraat adviseert u te zijner tijd nadere afspraken te maken met de gemeente Zaanstad en de concessiehouder. De Vervoerregio staat altijd open voor plannen van de wegbeheerder. In het PvE is een toetsingskader ingericht in artikel 17. In zijn vervoerplan dient de concessiehouder mede rekening te houden met de plannen van de wegbeheerder. Vervolgens wordt het vervoerplan na advies van de wegbeheerder en reizigers door de Vervoerregio vastgesteld.

D5. Het niet meer bedienen van enkele haltes van lijn 69 maakt dat reizigers naar een alternatieve halte moeten lopen. U adviseert nog eens te controleren of de loopafstanden binnen de kaders van het PvE
vallen. Dat hebben we reeds gedaan middels de kaart op pagina 11 in de Reactienota. Hierbij is rekening gehouden met de Westerwateringtunnel. De nadere controle geeft geen aanleiding om de betreffende haltes te verplichten.

Meer informatie: https://vervoerregio.nl/pagina/20181210-aanbesteding-ov-zaanstreek-waterland-2021

Verslag voortgang door Imka Monsma van Kom er uit, belangenbehartiging voor gebruikers van het Aanvullend Openbaar Vervoer (voor ouderen en mensen met een handicap op WMO-indicatie).

Wie als gebruiker van het AOV een klacht heeft over de rit met BIOS vangt al bot aan de telefoon. Uitspraken als: “ja eh mevrouw daar kunnen we niets aan doen”, ”ik kan dat niet voor u oplossen” of “ik kan geen bus uit mijn mouw toveren” zijn standaard.

Dan stuur je een klacht in aan het vervoersbedrijf. Er wordt binnen een redelijke tijd gereageerd, de brief terug is een herhaling van je klacht en vervolgens wordt er duidelijk gemaakt dat de klacht gegrond is. Dat alles in de vorm van: de betreffende chauffeur, telefoniste of planner is aangesproken op zijn gedrag en het zal niet meer voorkomen. Of u had gelijk en we zullen onze ritten beter plannen/uitvoeren. Vervolgens gebeuren binnen een maand dezelfde feiten opnieuw. Sorry, sorry, sorry. Gegrond, gegrond, gegrond. Maar… wat schiet de gebruiker er mee op?

Dan trek je aan de bel bij de gemeente. Tot voor kort wees de gemeente terug naar BIOS. Zij moesten het oplossen. Maar zij deden immers niets! Wij, belangenbehartigers van Kom er uit, verzamelden twee jaar lang klachten en voerden gesprekken met de gemeente en vervoerder BIOS. Na aanvankelijk met grote terughoudendheid te worden benaderd viel ons steeds meer op dat er veel gezegd werd maar niets gedaan. We stapten naar de ombudsman en sinds twee maanden heeft de ombudsman de gemeente gemaand om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de klachten. Zo heeft de wet het bepaald. De gemeente zal moeten.

Maar dan ben je er nog niet. Want nu begint het tussen de vervoerder en de gemeente te spelen. Wat staat er in het contract tussen gemeente en vervoerder? Wat kan de gemeente doen om BIOS tot verandering te brengen? Via een klankbordgroep waarin we onze problemen bespreken zetten we nu verder druk op de gemeente om passende oplossingen te vinden voor structurele problemen. Vervolgens gaan we met de gemeente en BIOS in gesprek.

Maar:

Nog steeds wordt zoiets simpels als: ‘iemand meerdere keren een uur of langer te laat opgehaald’ niet vergoed. Is er nog te vaak dezelfde ‘we zijn niet thuis’-houding bij de telefonistes. Zijn gebruikers veel te lang onderweg. En laten we het maar niet hebben over een rolstoelbus in het weekend op de late uren of over een rit verder weg. Uren wachten, misstanden. Wel excuses en het zal niet meer gebeuren, maar dat verhaal kennen we.

Dus begint het zoeken naar juridische rechtzetting. Dieper het bos in. Waar moeten we zijn? Hoe kan het zo mislopen zonder controle? De gemeente is nu voortvarend aan het werk om meer grip op en inzicht te krijgen in de werkwijze van BIOS.

Toen we begonnen met ondersteunen van wanhopige (afhankelijke) gebruikers van het AOV, wisten we niet in welk bos we terecht waren gekomen. Simpele klachten groeiden uit tot het aanpakken van een gemeentebestuur. En ondanks veel welwillendheid is je recht halen heel onoverzichtelijk, kost veel tijd, kost veel energie en geduld. Telkens als je een pad vindt dat de goede weg lijkt, kom je weer op een plek waar je niet weet hoe je verder moet.

Het is de tijd van vallende bladeren en prachtige kleuren die door een zacht zonnetje ons gelukkig kunnen maken. Als we het bos in gaan zijn de paden duidelijk aangegeven en brengen ons na een flink stuk wandelen weer terug naar waar we zijn gestart. Hier krijgen we energie van.

Maar in het AOV-bos zijn we nog zoekende en niet op de terugweg met een gerust hart. We blijven zoeken en we willen de moed niet opgeven. We zijn al zo’n eind gekomen.