02-12-2018   Seval Özcan over Burgerplatform en bewindvoering op Zaanradio

Elke vrijdag rond 12.30 uur geeft het Burgerplatform op Zaanradio informatie over ontwikkelingen en interessante onderwerpen die in het Burgerplatform aan de orde komen. Afgelopen vrijdag sprak Seval Özcan over het Burgerplatform en bewindvoering op Zaanradio.

Interviewer Bert van Galen vroeg aan Seval wat ze doet in het Burgerplatform. Seval stelde heel duidelijk: “Opkomen voor mensen met schulden. Er zijn veel mensen met schulden in Zaanstad. Maar ook mensen die door ouderdom, psychische problemen, verslaving, lichamelijke beperking of geestelijke beperking (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig hun financiën te beheren. Dan kan bewindvoering de oplossing zijn om te voorkomen dat er hoge schulden komen. Of, wanneer er al schulden zijn, alles op de rit te krijgen.”

Lees meer over bewindvoering >>

 

15-10-2018   Nieuwsbrief voor gebruikers AOV  

Het AOV (aanvullend openbaar vervoer, regiotaxi) is er speciaal voor mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap die geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. Bios verzorgt het AOV in de Zaanstreek. Er zijn veel klachten, maar weinig geregistreerde klachten bij de gemeente of Bios. ‘Kom er uit’ komt op voor de mensen die problemen ondervinden met het AOV. Met een flyer (zie de foto) willen ze meer mensen laten weten dat het wel zin heeft problemen met het AOV te melden. Het initiatief ‘Kom er uit’ werkt hard aan verbetering, samen met de gemeente en Bios. 

Problemen zoals te vroeg of te laat opgehaald, telefooncentrale niet bereikbaar, wisselende kosten voor dezelfde ritten, bejegening (niet prettig behandeld), verkeerde auto/bus, enz.? Dien een klacht in bij Bios hier >> en meld het ook bij ‘Kom er uit’ hier >>.
Zo kan ‘Kom er uit’ de klachtenafhandeling volgen. Hoe meer klachten ze kunnen verzamelen, hoe duidelijker het is dat er verbetering moet komen.

Ook in de nieuwsbrief:
2   Er komt een AOV-klankbordgroep, doet u mee?
3   De belangrijkste verbeterpunten voor het AOV.
4   De OV-coach.

Lees de nieuwsbrief hier >>

31-08-2018   Herindeling brievenbussen door POST NL

Uit de verschillende wijken in Zaanstad kreeg het Burgerplatform vragen over het herindelen van de brievenbussen in de wijken. Protestbrieven van burgers naar POSTNL hebben tot nu toe niets uitgehaald.

De herindeling is gebaseerd op de afstandseis in de Postwet. Landelijke en regionale belangenorganisaties voor kwetsbare groepen zijn volgens POSTNL bij de besluitvorming betrokken, maar het Burgerplatform was niet benaderd of op de hoogte. Indien wij ervan wisten, dan had de herindeling van brievenbussen er op diverse plaatsen anders uitgezien. Het is jammer dat POSTNL in een persbericht melding maakt van onze betrokkenheid, dit geeft een verkeerd beeld.

POSTNL is uitgegaan van de Zorgkaart Nederland voor het bepalen waar zorglocaties zich bevinden. Dit was een verkeerde inschatting, want na de transitie in de zorg is er veel veranderd met betrekking tot die zorglocaties. Heel veel verzorgingshuisplaatsen zijn opgeheven en in de overgebleven zorglocaties wonen over het algemeen mensen met intensieve zorg. Deze mensen kunnen niet meer buiten de deur komen en zijn niet meer in staat zijn om hun post zelf te verzorgen.

Daarentegen zijn er nu seniorencomplexen, waar senioren bij elkaar wonen, met onder hen slecht ter been zijnde burgers die nog wel hun eigen post regelen. Veel van hen zijn afhankelijk van het papier, omdat zij niet beschikken over een computer. Deze seniorencomplexen zijn blijkbaar niet bij POSTNL bekend.  POSTNL houdt daar dan ook geen rekening mee en negeert de protesten over het weghalen van brievenbussen. 

Na een brief van het Burgerplatform wil POSTNL nu wel kijken waar de herindeling kan worden aangepast waar nodig. Het Burgerplatform is met organisaties en de Sociale Wijkteams aan de slag om te inventariseren waar brievenbussen nodig zijn in Zaanstad.

Wordt vervolgd…

Persbericht Burgerplatform Zaanstad

Zaanstad heeft een Burgerplatform Spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad Zaanstad, 25 juni 2018 – Zaanse vrijwilligersorganisaties die burgerbelangen behartigen, hebben zich verenigd in het Burgerplatform Zaanstad. Dit platform werkt in samenwerking met de gemeente Zaanstad aan verbetering van participatie en beleid, en streeft naar structurele oplossingen van uiteenlopende problemen die inwoners van Zaanstad ondervinden. Iedereen...