13-06-2020 Rapport Covid-19

Het nieuwe coronavirus verraste ons allemaal en maatregelen werden continu aangepast aan nieuwe cijfers, inzichten en ervaringen. Er was veel (onnodig) leed, vooral bij ouderen. Nu anticiperen op een mogelijke tweede golf besmettingen kan een hoop ellende besparen.

Voorbereid
Het Burgerplatform Zaanstad gaat onderzoeken wat goed en niet goed ging in de maanden februari 2020 tot heden, zodat we bij een volgende golf of calamiteit beter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld blijvende goede zorg thuis, indien noodzakelijk.

Organisaties
De vele maatschappelijke organisaties binnen Zaanstad worden volgende week gevraagd ervaringen en tips te geven. Het Burgerplatform Zaanstad zal de input verwerken tot een advies en aanbieden aan de gemeente Zaanstad en de Veiligheidsregio. Hiermee willen we namens alle belangenbehartigers bijdragen aan een menswaardig, eerlijk en passend beleid voor inwoners van Zaanstad in geval van crisis.