08-02-2021 Zaans Mobiliteitsplan nadert ontknoping

Gemeente Zaanstad werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit voor 2040. Dit betreft bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in toekomstig Zaanstad.

Ook het Burgerplatform heeft een bijdrage geleverd aan het Zaans Mobiliteitsplan. Het college van B&W heeft nu een voorlopig ontwerp vastgesteld. Inspraak is nog mogelijk tot en met 21 maart 2021. Lees het hier: https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl.

Zie ook ons eerder nieuwsbericht over het mobiliteitsplan van september 2020.

——————————————-


06-02-2021 Reacties op enquête Sociale wijkteams Zaanstad

Zo’n 80% van ondervraagde Zaanse gebruikers van een Sociaal wijkteam is tevreden. Dat betekent dat 20% heeft laten weten niet tevreden te zijn. En hoe zit het met de mensen die niet meer naar het SWT gaan uit frustratie of ontevredenheid? Zijn deze mensen meegenomen in de enquête?

Het Burgerplatform is hiermee aan de slag, omdat de leden vanuit hun achterban veel klachten horen over bereikbaarheid, wachtlijsten, niet serieus worden genomen, onvoldoende kennis bij het SWT, etc. Hoe kwam deze enquête tot stand? Wie voert het uit? Wat zijn de vragen die werden gesteld? Hoe worden de antwoorden geïnterpreteerd? Lees het onderstaand artikel uit het NHD van zaterdag 6 februari 2021.

*******
Nieuwsbericht 11-01-2021
Data vergaderingen 2021

Onderstaand alvast de data voor de bijeenkomsten van de eerste helft 2021.We hebben gekozen voor een vergadercyclus van 5 weken op de woensdagavond van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Zoals het er nu naar uit ziet worden dit voorlopig digitale bijeenkomsten.

Data 2021 (van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur)
– 20 januari
– 24 februari
– 31 maart
– 12 mei
– 23 juni

Leden en geïnteresseerden zijn welkom. Na aanmelding ontvangt u een link of adres. We zien er naar uit om u dan te kunnen begroeten, digitaal of op locatie.

*******
Nieuwsbericht 15-09-2021
Graag jouw mening over Zaans mobiliteitsplan

De gemeente ontwikkelt een Zaans mobiliteitsplan en inwoners kunnen nu hun mening geven. Het Burgerplatform Zaanstad streeft ernaar dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak.

Hoe houden we Zaanstad bereikbaar en leefbaar in 2040?

Onderstaand het bericht van de gemeente, met de vraag aan de Zaanse inwoners om een enquête in te vullen. Invullen van deze enquête kan tot 25 september. Graag ook invullen!

De gemeente Zaanstad werkt aan het Zaans mobiliteitsplan en wil weten hoe haar inwoners, bezoekers, ondernemers en mensen die in Zaanstad werken denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en openbaar vervoer. Via een enquête kunnen bewoners hun mening geven. De uitkomsten gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het Zaans mobiliteitsplan dat antwoorden moet geven op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zaanstad voor de komende 20 jaar.

Zaanstad groeit. Steeds meer mensen werken, wonen en recreëren in Zaanstad. Dat betekent dat de ruimte schaars wordt en we moeten kijken wat de groei in de toekomst voor het verkeer en vervoer in de stad betekent. Hoe zorgen we ervoor dat ook in 2040 de stad bereikbaar en leefbaar blijft? Hoe verdelen we de ruimte voor voetgangers, fietsers en auto’s? Antwoorden op deze en vele andere vragen die spelen, staan in het mobiliteitsplan.  

Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: “Bij het maken van de visie betrekken we inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Juist de mening van de gebruikers is van groot belang voor een gedragen en toekomstgericht plan. De focus verschuift van het oplossen en voorkomen van verkeersknelpunten naar meebouwen aan de stad van de toekomst. De openbare ruimte wordt schaarser vanwege een groeiend aantal inwoners en verkeersdeelnemers. De uitdaging is om deze ruimte optimaal te benutten en aantrekkelijk te houden en passend bij de Zaanse identiteit. Daar speelt onze ambitie om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn een belangrijke rol in.”

Onlangs is de koers voor het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld. Deze koers geeft richting aan het uiteindelijke plan. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
– Inzet op een snelle verbinding tussen Zaandam-Oost en Amsterdam-Noord met metro, tram en/of bus
– Verbeteren van het autowegennet aan de buitenkant van de stad, zodat wegen binnen de stad en dorpen aantrekkelijker en veiliger ingericht kunnen worden
– Ruim baan geven aan fietsen en lopen
– Wegen, water en spoor minder een barrière laten zijn
– In stads- en dorpscentra de focus op voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer versterken
– Benutten van mogelijkheden die de Zaan en het Noordzeekanaal bieden voor vervoer over water
– Inzet op duurzame vervoersmiddelen
– Bij alle uitgangspunten geldt dat mobiliteit voor iedereen toegankelijkheid moet zijn en dat iedereen een keuzevrijheid moet hebben

Invullen enquête en meer informatie
De enquête is te vinden op https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl. De enquête is tot 25 september 2020 in te vullen. Het Zaans Mobiliteitsplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld aan de raad en de inwoners.

Kijk voor meer informatie op: mobiliteitsplan.zaanstad.nl en bekijk het filmpje over het het Zaans Mobiliteitsplan.

Het nieuwe coronavirus verraste ons allemaal en maatregelen werden continu aangepast aan nieuwe cijfers, inzichten en ervaringen. Er was veel (onnodig) leed, vooral bij ouderen. Nu anticiperen op een mogelijke tweede golf besmettingen kan een hoop ellende besparen.

Voorbereid
Het Burgerplatform Zaanstad gaat onderzoeken wat goed en niet goed ging in de maanden februari 2020 tot heden, zodat we bij een volgende golf of calamiteit beter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld blijvende goede zorg thuis, indien noodzakelijk.

Organisaties
De vele maatschappelijke organisaties binnen Zaanstad worden volgende week gevraagd ervaringen en tips te geven. Het Burgerplatform Zaanstad zal de input verwerken tot een advies en aanbieden aan de gemeente Zaanstad en de Veiligheidsregio. Hiermee willen we namens alle belangenbehartigers bijdragen aan een menswaardig, eerlijk en passend beleid voor inwoners van Zaanstad in geval van crisis.

Beste Zaankanters,

Helaas is het vanwege de coronacrisis voor het Burgerplatform Zaanstad nog niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Maar alle aangesloten organisaties zijn ieder op eigen wijze wel actief en werken samen waar nodig. Misschien zelfs actiever dan anders. Overal komt men onverwachte vragen tegen waar oplossingen voor gezocht moeten worden.

Wat het coronavirus zo moeilijk uit te roeien maakt: dit weten we ...

Het niet bij elkaar mogen komen geeft ook ruimte voor een stukje bezinning. We kunnen met elkaar afstemmen, samenwerken, aansluiting zoeken met beleidsmakers en toezien op cliëntenparticipatie. Juist nu moeten we sociale vraagstukken en aandachtspunten naar voren schuiven. Collectieve voorzieningen komen onder druk te staan omdat we kunnen verwachten dat onze economie een flinke klap krijgt met grote gevolgen. Het Burgerplatform Zaanstad is er om de belangen van alle inwoners van Zaanstad te behartigen. En dat is nodig, zeker ook voor de kwetsbaren en ouderen onder ons in deze onzekere periode.

Houd moed, we komen hier gezamenlijk doorheen. Heeft u vragen of wilt u ons deelgenoot maken van uw zorgen m.b.t. de collectieve voorzieningen? Schroom niet en neem contact met ons op.

Nora Swagerman
Voorzitter Burgerplatform Zaanstad

Informatie van het RIVM over het coronavirus (COVID-19) en de huidige stand van zaken: klik hier >>

Gemeentelijke informatie Informatie over dienstverlening voor Zaanse inwoners en ondernemers: klik hier >>

Even eruit? Kijk live naar het strand en andere mooie plekken via de camtaxi: klik hier >>

Andrea Roelofs, lid van het Burgerplatform Zaanstad, zet zich in als belangenbehartiger voor chronisch zieken. Ze is ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Sarcoidose.nl. De zeldzame systeemaandoening Sarcoïdose is een chronische ziekte die ook het leven van Andrea heeft beïnvloed. Ze biedt het boek ‘Tien onzichtbare jaren’ van de Zaanse Lenneke Vente daarom met veel plezier aan. Nora Swagerman ontvangt een exemplaar als de voorzitter van het Burgerplatform Zaanstad en Annemieke Goudsmit ontvangt er een als vertegenwoordiger van Rolstoelrijders Zaanstad en als VN-ambassadeur voor een inclusieve samenleving.

Andrea Roelofs (links), Annemieke Goudsmit en Nora Swagerman (rechts)

Bewustwording
Verbindingen leggen was de insteek van Andrea om het boek aan te bieden. In dit boek ‘Tien onzichtbare jaren’ beschrijft Lenneke haar ervaringen met een chronische ziekte. De impact van een chronische ziekte op het dagelijks leven weet zij op een grappige en inspirerende wijze te verwoorden. Ze schreef dit boek als ervaringsdeskundige voor de Sarcoïdose-belangenvereniging, die dit boek heeft uitgegeven. De gemeente Zaanstad heeft een klein aantal boeken aangeschaft om meer bewustwording te creëren over chronische ziektes. Het verbinden van mensen is voor Andrea inspirerend in haar werk (sociaal wijkteam) belangrijk binnen haar taak en rol als lid van het Burgerplatform Zaanstad.

Persoonlijk
Het boek biedt (h)erkenning voor mensen met een chronische aandoening. Wat doe je als je niet geneest en er ook niet dood aan gaat? Wat als blijkt dat tijdelijk blijvend wordt? Onzichtbare klachten zoals verminderde belastbaarheid, pijn, vermoeidheid en onbegrip komen in dit boek aan bod. Dit zijn thema’s die het dagelijks leven beïnvloeden van ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Het boek is materiaal voor verbinding en meer begrip tussen mensen, omdat het een kijkje biedt in de persoonlijke ervaring hoe het is om te leven met een chronische aandoening. Het geeft theoretisch inzicht hoe we voor mensen met een chronische ziekte een inclusieve, begripvolle maatschappij kunnen vormgeven.

Burgerplatform Zaanstad
Thema’s zoals de impact van een chronische ziekte op werk en inkomen, het verkrijgen van een WMO voorziening en participatie hebben in het Burgerplatform de aandacht. Het Burgerplatform gaat in het komende jaar met de werkgroepen (onder andere Werk en inkomen, Zorg, Wonen en Vervoer) aandacht besteden aan verschillende thema’s en verwacht met dit boek ook patiëntenbelang en inclusie hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.

Informatie over Sarcoïdose >>

Aanmelden voor de nieuwsberichten van Burgerplatform Zaanstad kan op onze homepagina >>

Vanwege het vervangen van de sluizen is er de komende anderhalf jaar in Zaandam een gewijzigde dienstregeling voor de bussen van Connexxion. Vandaag tijdens de vergadering van de RAR (Reizigers Advies Raad) liet Connexxion weten dat de gewijzigde dienstregeling goed verloopt. Een aantal aanpassingen volgen nog om het busvervoer in deze periode verder te optimaliseren.

Nieuw
De eerste drie weken van dit jaar waren er meer busreizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkbaar is er tijdig en voldoende gecommuniceerd over de tijdelijke wijzigingen. Buschauffeurs vinden de routes prettig rijden. Connexxion zegt weinig klachten te ontvangen van reizigers. Klachten die binnenkomen worden onderzocht en de dienstregeling indien mogelijk aangepast. Lijn 56 gaat nu extra rijden, twee keer per uur in plaats van één keer per uur. Lijn 65 krijgt er een grote (diesel)bus bij.

Elektrische bussen
De klachten die binnenkomen gaan vooral over de kleinere elektrische bussen (ZE-bussen). Bij deze bussen werkt de lijnfilm soms niet. Dit is de aanduiding aan de voorkant van de bus, waarop staat waar de bus heen gaat. Verder is er een capaciteitsprobleem van vooral bus 65. Tijdens de ochtendspits is deze ZE-bus regelmatig vol, in de bus staan is niet toegestaan. Mensen zijn dan gedwongen bij de halte te wachten op de volgende bus. Connexxion zet daarom nu extra dieselbussen in om alle mensen wel te kunnen vervoeren.

Tijdelijke wijzigingen
De RAR vindt het vreemd dat Connexxion de nieuwe routes niet van tevoren met de RAR heeft overlegd. Dan zou er waarschijnlijk een betere bediening van de Westzijde gekomen zijn (nu slechts één keer per uur). Connexxion verklaarde dat tijdelijke wijzigingen gewoonlijk niet worden voorgelegd aan de RAR, zelfs niet wanneer het een periode van anderhalf jaar betreft. Maar vanaf nu zal Connexxion de RAR ook betrekken wanneer de dienstregeling voor een langere periode moet worden aangepast. De opmerking over de Westzijde neemt Connexxion mee en gaat de mogelijkheden bekijken.

Lees hier meer informatie over sluiting van de Beatrixbrug in Zaandam en de naastgelegen Wilhelminabrug per januari 2020. Klik hier >>

Verslag van Annemieke Goudsmit. Zij vertegenwoordigt het Burgerplatform Zaanstad in de RAR.

Het Burgerplatform Zaanstad wensen alle organisaties en hun leden een succesvol, sociaal en bruisend 2020 toe. Wij gaan ons ook dit jaar weer inspannen voor een leefbaar en rechtvaardig Zaanstad.

Actief
Het Burgerplatform Zaanstad zal in 2020 wederom de spreekbuis zijn van vele Zaankanters, en stelt in het nieuwe jaar een aantal thema’s aan de orde. Houd de website in de gaten!

Agenda 2020
Het Burgerplatform Zaanstad heeft de volgende vergaderdata alvast vastgelegd:
– Reguliere vergaderingen op 22 januari, 27 mei, 1 juli en 26 augustus.
– Thema bijeenkomsten op 4 maart en 14 oktober.
– Overleg met ambtenaren op 15 april en 25 november

Gelukkig nieuw jaar!

Het Burgerplatform Zaanstad heeft in de vergadering van 27-11-2019 de zorg en verbazing uitgesproken over de aankondiging van een wijziging in serviceverlening van het stadhuis. Burgers kunnen vanaf januari 2020 niet meer zonder afspraak terecht op het stadhuis.

Spontaan even het gemeentehuis inlopen kan dan vanaf januari 2020 niet meer. Via internet of telefonisch via 14075 moet dan eerst een afspraak zijn gemaakt. Dit heeft grote impact op burgers van onze gemeente. Ouderen, mensen die geen internet gebruiken en die niet via 14075 kunnen bellen (onder andere slechthorenden) kunnen zo niet langer zelfstandig contact opnemen met de gemeentelijke dienstverlening. Dit is een achteruitgang in serviceverlening en een achteruitgang in toegankelijkheid.

Het Burgerplatform Zaanstad schreef een mail naar de verantwoordelijke wethouder Rita Noordzij en vroeg een gesprek aan om de beweegredenen die geleid hebben tot deze maatregel te bespreken. Daarnaast vraagt het Burgerplatform zich af waarom onze gemeente, die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, niet vooraf contact met het Burgerplatform heeft gezocht voordat de beslissing definitief is gesteld. Het is van belang het Burgerplatform Zaanstad te betrekken bij ingrijpende wijzigingen in management, dienstverlening of bestuur die de burger direct treffen.

Het Burgerplatform Zaanstad werd uitgenodigd door wethouder Rita Noordzij voor een gesprek, ook met de verantwoordelijke ambtenaar, op 11 december 2019. Hieronder een kort verslag van Peter Smit.

Aanwezig namens BP: Nora Swagerman, Annemieke Goudsmit, Yvonne Kelatow en Peter Smit.
Onderwerp van het gesprek: Voortaan alleen op afspraak terecht bij gemeente Zaanstad is verslechtering dienstverlening.

Volgens de verantwoordelijke ambtenaar is het een voortschrijdende tendens dat je tegenwoordig overal digitaal of per telefoon vooraf een afspraak moet maken. Dat is de reden waarom ook de gemeente Zaanstad deze maatregel nu heeft genomen. Zowel via de website als via het telefoonnummer 14075 kunnen burgers een afspraak maken voor de handelingen waarvoor zij naar het stadhuis toe moeten. Zonder afspraak vooraf kun je per januari 2020 niet meer worden geholpen. De eerste maanden zal hier zo flexibel mogelijk mee worden omgegaan.

Het Burgerplatform Zaanstad vindt het opmerkelijk dat deze maatregel zonder hoor en wederhoor is ingesteld. Ook benadrukt het Burgerplatform de problemen die senioren, minder mobiele mensen en gehandicapten ondervinden om naar het stadhuis te bereiken, ook fysiek. De fysieke bereikbaarheid laat ook al te wensen over, en als je vergeten bent dat er van te voren een afspraak gemaakt had moeten worden dan mag je nog een keer deze moeilijke reis maken. Heel vaak, voor het aanvragen van een nieuwe ID-kaart, paspoort of rijbewijs, moet je toch al twee keer naar het stadhuis. Alleen in uitzonderlijke gevallen komen medewerkers van de gemeente naar de burger toe (bedlegerig of ernstig ziek/beperkt).
Zeker in Zaanstad-Noord wordt het gemis ervaren van de plaatselijke secretarie en het Burgerplatform oppert dan ook het idee om in ieder dorp of wijk wekelijks een dagdeel in elk van de Sociaal Wijkteams de secretarie open te stellen. Daarmee kunnen zeker de senioren en gehandicapten makkelijker aan hun informatie of documenten komen.

De wethouder biedt haar excuses aan voor het niet informeren/consulteren van het Burgerplatform Zaanstad omtrent deze maatregel. Ze verwijst naar de Kadernota die jaarlijks door de Raad besproken wordt en waarin deze maatregel aan de orde is geweest. Deze Kadernota zal komend jaar het Burgerplatform aangeboden worden om tijdig op de hoogte te kunnen zijn van ontwikkelingen in Zaanstad. Verder laat de wethouder weten dat vanaf de start het nog wel mogelijk is om spontaan naar het stadhuis toe te gaan zonder afspraak. Gastvrouwen en -mannen zoeken dan een mogelijkheid, is deze er niet dan wordt ter plaatse een nieuwe afspraak gemaakt. Openstelling in een Sociaal Wijkteam lijkt geen optie.

Het Burgerplatform Zaanstad vraagt om monitoring. De wethouder zegt toe dat gastheren en -vrouwen bij gaan houden hoeveel burgers er zonder afspraak naar het stadhuis komen en waarvoor, om de consequenties van de maatregel te monitoren. Na een half jaar evalueert de wethouder de invoering van deze maatregel. Ook heeft de wethouder toegezegd dat er op verzoek van het Burgerplatform Zaanstad in ieder geval gekeken gaat worden naar een rechtstreeks nummer om een afspraak te kunnen maken. Er zijn mensen die moeite hebben met 14075, zelfs de verantwoordelijke ambtenaar bekende dat het hem in eerste instantie niet lukte de juiste gemeente te selecteren in het keuzemenu (duidelijk de gewenste gemeente inspreken).

Het Burgerplatform Zaanstad zal in januari 2020 de wethouder vragen of er al besloten is over een rechtstreeks nummer voor de gemeente Zaanstad. Over een half jaar vragen we de wethouder naar het aantal mensen dat tevergeefs naar het stadhuis is gekomen (monitoring). De wethouder is bereid dan opnieuw te kijken naar de voor- en nadelen van deze maatregel.