Rapport Verkenning effecten woningaanpasssing

Rapport verkenning effecten woningaanpassing bij langer thuis blijven wonenIn de toekomst zullen de meeste mensen, ook senioren met een intensievere zorgvraag, zelfstandig thuis blijven wonen. Het scheiden van wonen en zorg en de beperking van toegang tot intramurale zorg zijn hier oorzaken van.

Hoe de toekomstige zorg eruit zal zien, is onbekend. Zullen bijvoorbeeld domotica en robots een zorgvragend huishouden minder afhankelijk maken? We zullen dit de komende decennia zien. Wat wel zeker is, is dat een woning die nu gerenoveerd wordt, er over 30 jaar nog steeds zal staan.

Lees hier verderĀ rapport Verkenning effecten woningaanpassing (PDF).