Aanjaagrapport Langer zelfstandig wonen

Van tehuis naar thuis - Hoe is te bevorderen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonenVan tehuis naar thuis. Hoe is te bevorderen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen?

Zelfstandig wonen. Daar zet de rijksoverheid op in. Dit sluit aan bij wat mensen zelf willen: ouderen, gehandicapten, GGZ-cliënten… Ze willen allemaal zo lang en zo veel mogelijk de baas blijven over hun eigen leven. Dat is mooi. Maar hoe is dit te organiseren? Het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen, ingesteld door het kabinet, heeft dit de afgelopen anderhalf jaar ‘aangejaagd’. Vaststaat dat de rollen van alle betrokken partijen sterk op de schop zijn gegaan. Een interview met de drie leden van het team: Marnix Norder, Ton Streppel en Wim Corsten.

Lees hier verder het aanjaagrapport Langer zelfstandig wonen (PDF).