Persbericht Seniorenplatform Zaanstad

logo Seniorenplatform Zaanstad
Persbericht

SeniorenPlatform Zaanstad van start

Belangenbehartiging senioren blijft actief

 

Op woensdag 7 juni is in Zaanstad het SeniorenPlatform van start gegaan. Het SeniorenPlatform Zaanstad zal zich richten op cliënten- en burgerparticipatie.  Ook de ontwikkelingen en vorderingen rondom het strategisch plan ouder worden in Zaanstad zal gevolgd gaan worden en daar zal het SeniorenPlatform Zaanstad ook in mee participeren.  De ouderenbonden KBO en PCOB, de seniorenverenigingen uit Krommenie en Zaandam, de Stichting Moe, Rolstoelrijders Zaandam en FNV Senioren Zaanstad steunen dit initiatief.

Seniorenraad 

Afgelopen januari is de Seniorenraad, een adviesorgaan aan B&W van de gemeente Zaanstad, door een raadsbesluit opgeheven. Het SeniorenPlatform Zaanstad komt daarvoor in de plaats om de belangen te behartigen van alle senioren (50+) in Zaanstad. Verschillende Seniorenorganisaties zijn gekomen tot de oprichting van dit SeniorenPlatform, dat de volgende ambities voor ogen heeft:

  • dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;
  • dat er passende woningen en woonvormen zijn voor ouderen van nu en in de toekomst;
  • dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken;
  • dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt;
  • dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad

Belangenbehartiging

Het SeniorenPlatform Zaanstad gaat deelnemen aan het overleg, dat op initiatief van de gemeente Zaanstad éénmaal per kwartaal plaats vindt. Het SeniorenPlatform Zaanstad bestaat uit tien personen, waarvan enkele oud-Seniorenraadsleden. De doelstelling van het SeniorenPlatform Zaanstad is om eigen initiatieven te ontplooien omtrent het beleid voor senioren en te reageren op initiatieven van de gemeente en vanuit de samenleving. Het SeniorenPlatform Zaanstad wil de belangen van zoveel mogelijk senioren in Zaanstad vertegenwoordigen in de overleggen met de gemeente, daarom zal het SeniorenPlatform Zaanstad zich de komende tijd richten op seniorenorganisaties, dan wel op organisaties die een nauwe band hebben met senioren in Zaanstad, teneinde een zo breed mogelijk platform te gaan vormen.

Werkgroepen

Vanuit het SeniorenPlatform Zaanstad zullen er, in de toekomst, mogelijk werkgroepen worden geformeerd om de belangen voor senioren in de gemeente Zaanstad te behartigen. De werkgroepen zullen ook contact zoeken en onderhouden met andere belanghebbenden en instellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het SeniorenPlatform Zaanstad:

Ton de Kleijn, sr.tondekleijn@outlook.com
adres gegevens