Nieuws voor u op vakantie gaat….

Nieuws voor u op vakantie gaat! Vanuit het vervoer organisaties is niet zo echt veel te melden. Wel de aantekening dat de NS een flinke boete heeft ontvangen vanuit Den Haag. Heb waarschijnlijk op deze plaats als eens eerder aangegeven dat ik niet zo’n voorstander ben van het concessiebeleid, de zogenaamde “marktwerking in het openbaar vervoer”. Het kan leiden tot praktijken zoals die zich in de regio Limburg hebben voorgedaan. Maar ik ga daar gelukkig niet over.

Ook heb ik op deze plaats al eens aandacht besteed aan het OV-magazine, een vakblad over het openbaar vervoer. De laatste versie ging in grote lijnen over de vormen van de fiets aansluitend op het openbaar vervoer. Voor degenen die daar geïnteresseerd zijn geeft in nog even de site door waarop veel van deze informatie over het OV is terug te vinden. www.ovmagazine.nl

Mijn deelname aan de reizigers advies raad, levert niet alleen vervoer zaken op. Werd afgelopen week verblijd met een mooie uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Genaamd de Slimme & Gezonde stad. Daarin gaan in de gemeenten Utrecht, Groningen, Nijmegen, Schiedam en Rotterdam pilot projecten van start om een gezonder leefklimaat in de steden te bevorderen. Een zeer interessant onderwerp, zeker ook voor bewoners, maar vooral ambtenaren en beleidsmaker in Zaanstad om daar kennis van te nemen. Het is te uitgebreid om daar op deze plek op in te gaan, maar ook weer voor de geïnteresseerden een digitale mogelijkheid om dit te bekijken via de website: www.slimmeengezondestad.nl

Dan wens ik u een mooie, maar vooral gezonde zomer, met enig leesvoer op de achterhand.

Gerard Balke