03-12-2018   Hoe ontstond het Burgerplatform?

03-12-2018   Hoe ontstond het Burgerplatform Zaanstad?

De gemeente Zaanstad ontmantelde in 2016 de toenmalige Seniorenraad, Cliëntenraad Werk & Inkomen en de Participatieraad. Hoe nu verder? Hoe konden deze mensen hun kennis en ervaring blijven inzetten en opkomen voor hun achterban en doelgroepen?

Platform
De raden onderzochten de mogelijkheid om gezamenlijk verder te gaan en zelfs ook andere belangenbehartigersverenigingen aan te laten sluiten. Een belangrijk voordeel van verbreding is dat samengaan resulteert in meer kennis en effectievere samenwerking. Er werd inderdaad gekozen voor een breed platform, om alle burgers middels hun belangenorganisaties te kunnen vertegenwoordigen. De naam Burgerplatform was geboren. De leden die betrokken waren bij de oprichting startten begin 2018 officieel het Burgerplatform Zaanstad, onder leiding van voorzitter Frans Verlinden.

Groei
Nora Swagerman nam in februari 2018 het voorzittersstokje over van Frans Verlinden en meer organisaties meldden zich aan om aan te sluiten bij het Burgerplatform. Na Rolstoelrijders Zaandam sloten ook onder andere ‘Kom er uit’ (belangenbehartigers gebruikers AOV), Stichting Moe (Mantelzorgers Onder Elkaar) en Jongerenbeleid zich aan. Met een duidelijke visie, missie en doelstelling bespraken de leden in werkgroepen structurele problemen die spelen bij hun achterban, en ondernemen actie.
Hier staan alle huidige leden >>

De visie, missie en doelstelling van het Burgerplatform Zaanstad
Visie: In Zaanstad wordt beleid gemaakt in samenspraak met de burgers en organisaties waarvoor dit beleid van toepassing is. Meerdere Zaanse belangenbehartigingsorganisaties zijn vertegenwoordigd in het Burgerplatform Zaanstad. Bij gesignaleerde structurele problemen formuleren de leden gezamenlijk een breed gedragen advies richting gemeente, om gemeentelijk beleid te helpen verbeteren.
Missie: Het Burgerplatform biedt een platform voor organisaties die de belangen van Zaanse inwoners behartigen. Waar gemeentelijk beleid ontoereikend, onvolledig of onjuist is komt het Burgerplatform met vereende kracht op voor de inwoners van Zaanstad.
Doelstelling: Het Burgerplatform zal de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd adviseren op basis van de door de gezamenlijke organisaties gesignaleerde problemen. Daarnaast kijkt het Burgerplatform kritisch mee bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het Burgerplatform Zaanstad vergadert maandelijks in het gemeentehuis of digitaal.