03-12-2018   Hoe ontstond het Burgerplatform?

03-12-2018   Hoe ontstond het Burgerplatform Zaanstad?

De gemeente Zaanstad ontmantelde in 2016 de toenmalige Seniorenraad, Cliëntenraad Werk & Inkomen en de Participatieraad. Hoe nu verder? Hoe konden deze mensen hun kennis en ervaring blijven inzetten en opkomen voor hun achterban en doelgroepen?

Platform
De raden onderzochten de mogelijkheid om gezamenlijk verder te gaan en zelfs ook andere belangenbehartigersverenigingen aan te laten sluiten. Een belangrijk voordeel van verbreding is dat samengaan resulteert in meer kennis en effectievere samenwerking. Er werd inderdaad gekozen voor een breed platform, om alle burgers van Zaanstad te kunnen vertegenwoordigen. De naam Burgerplatform was geboren. De leden die betrokken waren bij de oprichting startten begin 2018 officieel het Burgerplatform, onder leiding van voorzitter Frans Verlinden.

Groei
Nora Swagerman nam in februari 2018 het voorzittersstokje over van Frans Verlinden en meer organisaties meldden zich aan om aan te sluiten bij het Burgerplatform. Na Rolstoelrijders Zaandam sloten ook onder andere ‘Kom er uit’ (belangenbehartigers gebruikers AOV), Stichting Moe (Mantelzorgers Onder Elkaar) en Jongerenbeleid zich aan. Met een duidelijke visie, missie en doelstelling bespreken de leden in werkgroepen structurele problemen die spelen bij hun achterban, en ondernemen actie.
Hier staan alle huidige leden >>
Hier staan alle werkgroepen >>

De visie, missie en doelstelling van het Burgerplatform
Visie: In Zaanstad wordt beleid gemaakt in samenspraak met de burgers, waarvoor dit beleid van toepassing is. Burgers van Zaanstad worden vertegenwoordigd in het Burgerplatform, dat is georganiseerd vanuit kennis en ervaringen vanuit diverse regionen van de samenleving.
Missie: Het Burgerplatform moet een spreekbuis zijn voor inwoners van de gemeente Zaanstad en biedt een platform voor inwoners, die zich georganiseerd
hebben of zich willen organiseren.
Doelstelling: Het Burgerplatform zal de overheid gevraagd en ongevraagd adviseren op basis van de door de gezamenlijke organisaties gesignaleerde problemen en/of het doen van aanbevelingen om problemen te voorkomen. Daarnaast denkt het platform mee bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

De leden van het platform proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij besprekingen van de gemeente Zaanstad en andere instanties. Het Burgerplatform vergadert maandelijks in het gemeentehuis.