Schuldhulpverlening en Bewindvoering

Door ouderdom, psychische problemen, verslaving, lichamelijke beperkingen of geestelijke beperking kunnen mensen (soms tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig hun financiën op orde te houden. Dit kan dan uiteindelijk leiden tot hoge schulden en veel stress. Dan is bewindvoering soms noodzakelijk om de financiële situatie weer overzichtelijk, stabiel en leefbaar te maken. Iemand die onder bewind is gesteld, draagt niet meer zelf de zorg voor de eigen financiën.

Beschermingsbewind kan bij de kantonrechter worden aangevraagd door:
* De betrokkene zelf
* Partner & familie tot in 4e graad
* Rechtbank, officier van justitie
* Instantie (zorg instelling waar iemand verblijft, hulpverlener, maatschappelijk werker)

In het Burgerplatform is Seval Özcan adviseur als het gaat om bewindvoering en schulden.
Naast haar werk voor het Burgerplatform werkt Seval als bewindvoerder voor Bewind Budget Beheer Nederland.