Chronisch zieken

Hoe kunnen mensen met een chronische aandoening blijven meedoen in de maatschappij? Zeker op het gebied van arbeidsparticipatie is dit een belangrijk aandachtspunt voor het Burgerplatform. Andrea Roelofs vertegenwoordigt Sarcoidose.nl en andere groepen die de belangen van chronisch zieken vertegenwoordigen.

Andere speerpunten:
– Verstrekken van correcte volledige informatie.
– Gezinssystemen als geheel bekijken en ondersteunen in plaats van alleen naar individuen kijken.
– Huisvesting.
– Armoede-aanpak.

Website
Ook werkt Andrea als sociaal wijkteam medewerker in Zaanstad.