Persbericht Burgerplatform Zaanstad

Zaanstad heeft een Burgerplatform
Spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad

Zaanstad, 25 juni 2018 – Zaanse vrijwilligersorganisaties die burgerbelangen behartigen, hebben zich verenigd in het Burgerplatform Zaanstad. Dit platform werkt in samenwerking met de gemeente Zaanstad aan verbetering van participatie en beleid, en streeft naar structurele oplossingen van uiteenlopende problemen die inwoners van Zaanstad ondervinden.

Iedereen
Alle inwoners van Zaanstad worden vertegenwoordigd in het Burgerplatform. Het platform is dan ook georganiseerd vanuit kennis en ervaringen uit alle regionen van de samenleving. Veel van de vrijwilligers van het Burgerplatform komen vanuit de vroegere Seniorenraad, de Cliëntenraad of de Participatieraad. Deze raden werden door de gemeente Zaanstad per januari 2017 ontmanteld. In het daaropvolgende overgangsjaar startte het Burgerplatform.

Samen sterk
Het Burgerplatform nodigt nu belangenorganisaties uit zich bij het Burgerplatform aan te sluiten. Kennis en ervaring worden dan benut voor een breed platform, dat belangen behartigt van alle Zaankanters. Jong en oud. Voorzitter Nora Swagerman: “We vragen belangenorganisaties en mensen die zich willen verenigen contact met ons op te nemen, zodat we verbinding maken en elkaar versterken.”
Op dit moment werkt het Burgerplatform onder andere aan de aandachtsgebieden WMO, Openbaar vervoer, Mantelzorg, Wonen, Veiligheid, Inkomen, Jongeren en Toegankelijkheid.