Nieuwe voorzitter gezocht voor Senioren Platform

De Senioren Platform behartigt de belangen van alle ouderen in Zaanstad en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan B&W en raadsleden.  Er is overleg met woningcorporaties, zorgaanbieders, verkeer, ambtenaren en wethouders. Ook zijn er
contacten met de Sociale Wijkteams.

Vanwege gezondheid problemen moet onze huidige voorzitter zijn werk neerleggen. Per 1 januari 2018 is het Senioren Platform op zoek naar een nieuw lid Senioren Platform die de rol van voorzitter gaat bekleden.

Profielschets voorzitter Senioren Platform
Affiniteit met de doelstelling van het Senioren Platform en enige inzicht hebben op het gebied van zorg, wonen, verkeer en ouderenbeleid. Vermogen tot samenwerking met in- en externe belanghebbenden, waarbij een collegiale en verbindende stijl wordt gehanteerd en evenwichtig wordt omgegaan met verschillende belangen.
In staat zijn om inzicht te verwerven in hoofdlijnen en beleidslijnen van het Senioren Platform en deze te vertalen. Beschikken over bestuurlijke ervaring en integere handelswijze. Zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig. Sociaal vaardig en netwerkvaardigheden.

Werkwijze
Het Senioren Platform vergadert zes keer per jaar onder leiding van de voorzitter.
Secretariële ondersteuning is aanwezig. De voorzitter is het gezicht en de woordvoerder van het Senioren Platform. Het in- en extern vertegenwoordigen is een belangrijke taak.

Overige informatie
De benoeming is in principe voor drie jaar waarna een verlenging van drie jaar mogelijk is.
De functie is onbezoldigd, u ontvangt een vergoeding voor de gemaakte kosten.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Frans Verlinden
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk voor 1 december 2017 richten aan: fransverli@gmail.com, telefoon 075-6218080 of 06-243 45 919.