Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Huiseigenaren die urgent herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, kunnen daarvoor binnenkort een funderingslening aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF), een landelijk revolverend fonds voor funderingsherstel. Huiseigenaren die als gevolg van onvoldoende inkomen of een woning die onder water staat geen aanvullende hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker kunnen krijgen, kunnen bij het fonds een speciale lening aanvragen: de Funderingslening Maatwerk met Combinatielening. Voorwaarde voor een lening bij het fonds is dat bij de ingreep tevens de vloer wordt geïsoleerd. Uitgangspunt van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is dat herstel van funderingen per bouwblok gebeurt en dat de kwaliteit van funderingsonderzoek en herstel geborgd is.

FunderingAl langere tijd stagneren (collectieve) herstelprojecten, doordat de benodigde financiering niet rond komt door een te gering inkomen en/of te lage waarde van de woning in relatie tot de geldende financieringseisen. Uitstel van herstelwerkzaamheden leidt tot verdere waardedaling en verval van woningen en buurten. Naar schatting kunnen in de komende vijf jaar 2.000 woningen met funderingsherstel te maken krijgen.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een initiatief van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars (VVV), de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het fonds is naar verwachting eind mei 2017 operationeel.

Om te voorkomen dat nieuwe eigenaren worden geconfronteerd met funderingsproblematiek wordt ingezet op het door middel van kaartbeelden informeren van toekomstige eigenaren over de aanwezigheid van houten palen onder de woning en de ondergrond. Hierdoor kunnen zij voor de aankoop vragen om een funderingsrapport en financieel rekening houden met eventueel funderingsherstel. Ook geldverstrekkers kunnen deze informatie gebruiken bij de beoordeling van het verstrekken van hypothecair krediet. De kaartbeelden geven voor een aantal gemeenten al de mogelijkheid om door te klikken op gedetailleerde wijkkaarten. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer gemeenten deze gedetailleerde kaarten aanbieden.

Kaarten zijn bij de gemeente Zaanstad te downloaden

Zie ook https://funderingen.zaanstad.nl/

Bron: Rijksoverheid