24-04-2019 Werkgroep Zorg van Burgerplatform trekt aan de bel

******************************************************************
————————————————————————————————————-
24-04-2019 Werkgroep Zorg van Burgerplatform trekt aan de bel
————————————————————————————————————-

De werkgroep Zorg heeft tijdens de Burgerplatformvergadering van vandaag een aantal speerpunten benoemd, waar veel meer onderzoek en samenwerking nodig is om het bestaande beleid goed uit te (laten) voeren. Het functioneren van de sociale wijkteams is een van de grootste zorgen.

De raadsinformatiebrief van 19 maart 2019 over de werkwijzes van de Sociale wijkteams levert veel vragen op. Bereikbaarheid, opvolging en afhandeling spoedgevallen is in vele gevallen niet in orde. De onafhankelijke cliƫntenadviseurs, ouderenadviseurs en medewerkers van Present worden zelden ingezet om burgers bij te staan bij (keukentafel)gesprekken of aanvragen. Het ontbreekt bij de sociale wijkteams aan kennis van de sociale kaart. En nog een reeks andere punten worden proactief aangepakt.