09-12-2019 Nieuwsbrief december 2019

Wat kan het Burgerplatform Zaanstad voor jullie betekenen?

Organisaties, ambtenaren, SWT’s en raadsleden; maak gebruik van de brede kennis, ervaringen en ervaringsdeskundigheid van het Burgerplatform Zaanstad! Wij bieden kennis en belangenbehartiging vanuit en voor de hele Zaanse samenleving. Het Burgerplatform Zaanstad is er om mee te sparren, ideeën of mogelijkheden voor te leggen, vroegtijdig inzicht te krijgen in wat er leeft bij de burgers van Zaanstad of om te toetsen of maatregelen en beleid toegankelijk en werkbaar zijn. Het Burgerplatform denkt mee en adviseert. 

Spreekbuis 
De gemeente maakt beleid in samenspraak met de burgers waarvoor dit beleid van toepassing is (participatie). Wanneer hier iets mis gaat is het Burgerplatform Zaanstad een spreekbuis voor alle inwoners van Zaanstad en zal het de gemeente Zaanstad gevraagd en ongevraagd adviseren en aanbevelingen doen. Zowel ter preventie van problemen als om problemen op te lossen. Op het gebied van wonen, welzijn, jongeren, ouderen, zorg, vervoer, uitvoering van de WMO, toegankelijkheid, participatie en meer. 

Preventie, processen en structurele problemen
Vragen, zorgen en structurele problemen die in het Burgerplatform aan de orde komen, bespreken we vanuit de verschillende bevolkingsgroepen. Brede kennis, ervaringen en ervaringsdeskundigheid vanuit de hele Zaanse samenleving komen hier samen en versterken elkaar. De diverse belangen geven een gebalanceerd en genuanceerd standpunt, opgesteld vanuit het perspectief van de burger. Leden van het Burgerplatform bespreken dit dan graag met de betreffende ambtenaren of wethouders ter preventie van problemen of om tot een oplossing te komen bij structurele problemen.

Nieuws, missie en visie
Wat is het laatste nieuws? Wat zijn de missie, visie en doelstellingen van het Burgerplatform? Hoe is het Burgerplatform ontstaan? Opgeven voor de nieuwsberichten?
Wees van harte welkom op onze website! Lees het hier >>

Nieuwe leden Burgerplatform Zaanstad
De laatste maanden zijn er weer nieuwe leden aangetreden. We nodigen organisaties en verenigingen die de belangen van hun achterban behartigen graag uit voor een gesprek over deelname. Zie de huidige ledenlijst hier >>

Het Burgerplatform Zaanstad is vorig jaar ontstaan uit een samengaan van diverse adviesraden zoals de Seniorenraad, de adviesraad Werk en Inkomen en andere raden. Het platform bestaat uit een diversiteit aan leden die Zaanse (vrijwillige) belangenorganisaties vertegenwoordigen. Gezamenlijk werken deze leden aan verbetering van gemeentelijk beleid en aan oplossingen voor allerlei structurele problemen waar inwoners van Zaanstad tegenaan lopen. 

Website: www.burgerplatformzaanstad.nl
Email: communicatie@burgerplatformzaanstad.nl