Programma Slimme en gezonde stad

Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Samen met tal van betrokkenen wordt binnen het programma Slimme en Gezonde Stad gezocht naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. De deelnemende steden betrekken op hun beurt burgers en bedrijven in de stad bij de pilotprojecten. Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring staan centraal.

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Het leven in de stad is de afgelopen decennia wel gezonder en veiliger geworden, maar het werk is nog niet af. Daarom moderniseert het kabinet het milieubeleid. Het kabinet wil daar burgers, bedrijven en andere overheden volop bij betrekken.

Lees verder (PDF) Slimme en gezonde stad

Thema's Programma Slimme en gezonde stad - Ministerie van Infrastructuur en milieu