Het Juiste Loket voor wegwijs in zorg en ondersteuning

Het Juiste Loket is in het leven geroepen om mensen die vragen hebben over de langdurige zorg, of niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naartoe moeten. Het kan gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Ook gemeenten kunnen terecht bij het Juiste Loket.

Het Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar: tel. 030 – 78 97 878, e-mail: meldpunt@juisteloket.nl. Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van VWS en wordt bemenst door Per Saldo en Ieder(in).

Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen waarvoor gemeenten zich tot het Juiste Loket kunnen wenden:

  • Een consulent krijgt een aanvraag voor zorg van een 7-jarig kind. De consulent vraagt zich af of deze zorg wel bij de gemeente thuishoort en neemt contact op met het Juiste Loket met vragen als: ‘Kan er sprake zijn van Intensieve Kindzorg?’ ‘Welke toegangscriteria gelden hiervoor?’ ‘Waar hoort de zorg thuis en hoe verloopt een eventuele aanvraag bij de zorgverzekeraar?’
  • Er heeft zich een man gemeld met een aanvraag om persoonlijke verzorging. De Wmo-consulent vraagt zich af of deze man aan het goede adres is, omdat de Zorgverzekeringswet mogelijk aan de orde kan zijn.
  • Een Wmo- consulent vraagt zich af of de aanvraag van een aangepaste rolstoel van iemand met Wlz-indicatie in een pgb onder de Wlz of onder de Wmo valt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de diensten, werkwijze en de bereikbaarheid van het Juiste Loket op: www.juisteloket.nl