Een strategische agenda rond ouder worden in Zaanstad

Waarom deze strategische agenda?

strategische agenda over ouder worden in ZaanstadInwoners hebben als ze ouder worden te maken met afzonderlijke beleidsterreinen bij de gemeente (zoals ‘wonen’ en ‘zorg’) en met de werkwijze, regelgeving en initiatieven van verschillende partners en organisaties. De meerwaarde van de nu opgestelde strategische agenda is dat deze is opgesteld met de leefwereld van ouderen als vertrekpunt. Het resultaat is een integrale ambitie van de gezamenlijke partners in de stad.

De gemeente Zaanstad legt met deze agenda vast wat er uit deze open zoektocht naar voren is gekomen. De partners en betrokken ouderen hebben meegedacht over en meegeschreven aan dit document. Het bevat een bundeling van analyse en informatie over relevante gegevens; bestaande en voorgenomen initiatieven; inventarisatie van behoeften en wensen; verwachtingen over veranderingen in samenleving, welzijn, zorg, wonen en toekomstige ontwikkelingen in o.a. (digitale) techniek. Zij onderschrijven dat dit de richting is waar gezamenlijk aan gewerkt gaat worden op het gebied van wonen en zorg voor ouderen in Zaanstad. Er is een gedeeld besef dat juist de verbinding tussen de initiatieven veel aandacht nodig heeft. Er zal alle ruimte zijn en gemaakt worden voor innovaties en nieuwe slimme oplossingen.

Lees hier verder Een strategische agenda rond ouder worden in Zaanstad (PDF)