Home

In de seniorenraad zitten totaal 13 leden als afgevaardigden van de ouderenbonden in Zaanstad. De zetelverdeling is naar rato van het aantal leden dat lid is van de diverse ouderenbonden.

Wat doet de Seniorenraad Zaanstad? De Seniorenraad  geeft gevraagd of ongevraagd advies over zaken die ouderen betreffen aan het  College van B&W van Zaanstad. De Seniorenraad heeft veel aandacht voor  Zorg en Welzijn, Wonen, Inkomen en Mobiliteit .

Dit is een voorbeeld van een link.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin libero nisi, pharetra ac, cursus quis, semper eget, tortor. Donec in risus vitae ante ullamcorper condimentum.

Het huidige logo past niet meer geheel bij de nieuwe website. Is het een idee om het logo in een modern sausje te dopen, waarbij het nog wel herkenbaar is als het logo van de Seniorenraad…..?

alternatiefLogoklein