Toegankelijkheid

Het Burgerplatform werkt aan een toegankelijk Zaanstad, dat betekent niet alleen fysiek (rolstoelrijder, visueel beperkt of slecht ter been) maar ook dat informatie van de gemeente te begrijpen is voor de inwoners. Aandacht voor autisme en mensen met een (andere) onzichtbare aandoening of beperking. Alle mensen moeten gebruik kunnen maken van openbare ruimten en openbare gebouwen.

Annemieke Goudsmit is binnen het Burgerplatform contactpersoon als het gaat om toegankelijkheid en het VN-verdrag voor mensen met een handicap.
Website: www.toegankelijkzaanstad.nl
Email: toegankelijkzaanstad@outlook.com

John Steygeman is binnen het Burgerplatform namens ZAAI contactpersoon als het gaat om mensen met een ASS (autisme spectrum stoornis).
Email: steygeman@hotmail.com