15-02-2021 Burgerplatform bevraagd over samenwerking met sociaal wijkteams

De gemeente Zaanstad spreekt binnenkort met de sociaal wijkteams over de uitvoering van hun opdracht. Hoe doen zij het en wat kan er beter? Hoe is de samenwerking tussen andere partijen en de sociaal wijkteams?

De gemeente heeft een enquĂȘte uitgezet om antwoorden te krijgen op deze vragen. Leden van het Burgerplatform Zaanstad leveren hieraan ook hun bijdrage, als organisatie van cliĂ«ntvertegenwoordigers / ervaringsdeskundigen / meedenkers.

Leden die namens hun achterban contact hebben met een sociaal wijkteam in Zaanstad, graag de toegestuurde vragenlijst uiterlijk 1 maart 2021 invullen.

De lijst bestaat uit 7 vragen; het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten.


———————————————————————————————————————————