Vervoer AOV

Vervoer AOV (aanvullend openbaar vervoer Zaanstreek)
Contactpersonen Burgerplatform: Imka Monsma en Annemieke Goudsmit van ‘Kom er uit’

‘Kom er uit’ behartigt de belangen van Zaanse ouderen en gehandicapten die gebruik moeten maken van het AOV (aanvullend openbaar vervoer) omdat voor hun reizen met het openbaar vervoer of reizen per auto niet mogelijk is. Bijvoorbeeld vanwege een elektrische rolstoel, ziekte, ouderdom of aandoening. Het reizen met het aanvullend openbaar vervoer (Bios, regiotaxi) kan en moet beter. Er gaat veel goed maar het gaat ook nog te vaak iets mis. Wanneer mensen te lang moeten wachten, te lang in de taxi/taxibus zitten of niet worden opgehaald heeft dat desastreuze gevolgen. Want het betreft een kwetsbare groep.

Veel mensen klagen niet (meer) als ze lang moeten wachten of als er iets mis gaat met het AOV. Ze denken dat het toch niet wordt gehoord of ze voelen zich geïntimideerd. Maar we hebben juist deze klachten nodig om aan te kunnen tonen waar het mis gaat, om te verbeteren. Alleen samen kunnen we werken aan een beter AOV. Graag uw begrip en ondersteuning hierbij. We willen met onze acties zoveel mogelijk gebruikers van het AOV (en hun zorgverleners) bereiken, helpen en aanmoedigen hun goede en slechte ervaringen te delen. Verder verspreiden van onze nieuwsbrieven en folder stellen we dan ook zeer op prijs.

Website Kom er uit >>