Mantelzorg

Mantelzorg in Zaanstad
Contactpersoon Burgerplatform: Micky Biddlecombe, oprichter en voorzitter van Stichting MOE.

Door wet en regelgeving wordt het steeds duidelijker; we kunnen niet meer zonder de inzet van onze naaste wanneer we te maken krijgen met ziekte of beperking. In Nederland zijn 4 miljoen mantelzorgers actief en daar mogen wij als maatschappij trots op zijn. Micky zich sterk voor de belangen van mantelzorgers in Zaanstad. Stichting MOE is door haar in het leven geroepen om mantelzorgers te ondersteunen op een laagdrempelige manier, waardoor deze mantelzorgers de zorg voor hun naaste langer kunnen volhouden. Dat kan alleen als zij goed voor zichzelf blijven zorgen. Door de toenemende druk van zorgtaken lukt dat niet altijd. Stichting MOE kan dan ondersteunen.
Meer informatie >>

Ziekte of aandoening maakt geen verschil tussen jong of oud, man of vrouw, rijk of arm. Het kan je zo maar overkomen en ineens ben je mantelzorger voor ouder, kind of partner.

Stichting MOE ziet graag de opstart van een community in Zaanstad om mantelzorgers te verenigen en te ondersteunen d.m.v. wekelijkse bijeenkomsten, hands-on hulp wanneer nodig, lezingen, workshops en kortdurende respijtzorg. De community is dan ook ter ondersteuning van de Sociale Wijkteams. De community is een effectief instrument om preventief overbelasting van mantelzorgers te bestrijden. Preventie overbelasting mantelzorgers bespaart veel leed, tijd en geld.

Cijfers SCP 2015

In 2015 waren er in Zaanstad 6600 mantelzorgers zwaar belast en 3300 mantelzorgers overbelast (jonge mantelzorgers niet eens meegerekend). Eén op de vier inwoners is mantelzorger (geeft structurele hulp zonder vergoeding). Elke zondag op een vaste tijd een ouder bezoeken in het verzorgingshuis of structureel buren helpen met het meenemen van boodschappen als je voor je zelf gaat is te overzien. Maar intensieve 24-uur zorg voor een dementerende oudere of kind met autisme of fysieke beperking creëert overbelasting. Door het schrappen van betaalde zorg en het streven naar een ‘langer zelfstandig thuis wonen’-beleid is de verwachting dat de cijfers verder zijn opgelopen. Mantelzorgers zijn nodig, daar is het nieuwe beleid ook op gestoeld. Hoe zorgen we er voor dat mantelzorgers langer hun zorg kunnen geven?

Wat willen we?
– Bij de nieuwe aanbesteding SWT’s als voorwaarde stellen dat er meer aandacht is voor mantelzorg (vaste medewerker), dat ouderen en mensen met een handicap actief worden gezocht en bezocht in de wijk (dus niet alleen de mensen in beeld die zichzelf aanmelden).
– Aanmoedigen en stimuleren van organisaties, huisartsen, specialisten om mensen door te verwijzen naar MOE indien van toepassing.
– Stichting MOE wil in samenwerking met PGGM&CO een community starten in Zaanstad (kosten €40.000 voor het eerste jaar). Dit blijkt heel hard nodig te zijn om mantelzorgers te verenigen en ze te ondersteunen d.m.v. wekelijkse bijeenkomsten, hands-on hulp wanneer nodig, lezingen, workshops en respijtzorg. De community is dan ook ter ondersteuning van de sociaal wijkteams. De community is een effectief instrument om preventief overbelasting van mantelzorgers te bestrijden. Preventie overbelasting mantelzorgers bespaart veel leed, tijd en geld. Een gedegen plan voor de in- en oprichting van deze community ligt nu bij de gemeente. De community kan worden bekostigd uit overgebleven budget voor de mantelzorger waardering 2015. Hiervan werd €225.000,- niet besteed.
– Het baart ons grote zorgen dat vele mantelzorgers opbranden en pas nadat er grote problemen zijn ontstaan aan de bel trekken. Vaak bij stichting MOE, een burgerinitiatief dat sinds 3 jaar m.m.v. van de gemeente actief is in Zaanstad.  Mantelzorgers die overbelast zijn (suïcidaal, geen eigen leven kunnen leiden, overprikkeld, burn-out) kunnen steeds minder zorg geven en raken in een isolement indien ze geen ondersteuning krijgen (eenzaamheid). Sociale wijkteams zouden laagdrempelig moeten zijn en mantelzorgers signaleren en informeren over stichting MOE en de community.
– Mantelzorgers in Poelenburg, Oud-Koog en Peldersveld sneeuwen nu onder door gebrek aan structurele ondersteuning. Er is geen goed beleid. In de Rosmolenwijk is er wel ondersteuning door het sociaal wijkteam. Omdat juist in de Rosmolenwijk een onderzoek is gedaan naar belasting van mantelzorgers en de hulp die zij ervaren van hun wijkteam, is er een verkeerd beeld ontstaan. Want in wijken waar mantelzorgondersteuning ontbreekt is de nood soms hoog.

Dus…
– Er bestaat een verkeerd beeld van mantelzorgers, bij zowel SWT’s als bij mantelzorgers zelf.
– Het huidige beleid is niet toereikend.
– Het plan vanuit de gemeente voor het aanbieden van respijt dat er nu ligt is niet realistisch, hierop geven wij graag verduidelijking waarom dit plan zal falen en wederom een financieel onbenutte begroting op zal leveren.
– Het vertrouwen in de werkwijze van indicatiestellers omtrent bejegening van een grote doch kwetsbare doelgroep moet ons inzien aan de kaak gesteld worden.
– Waar is de overgebleven €225.000,- gebleven speciaal voor de begrote mantelzorgwaardering 2015? En kan hieruit de community worden gefinancierd?
– Bij nieuwe aanbesteding SWT’s als voorwaarde stellen dat er meer aandacht is voor mantelzorg, dat ouderen en mensen met een handicap worden gezocht en bezocht in de wijk (dus niet alleen de mensen in beeld die zich zelf aanmelden).
– Aanmoedigen en stimuleren van organisaties, huisartsen, specialisten om mensen door te verwijzen naar MOE indien van toepassing.

Namens stichting MOE en ToegankelijkZaanstad,
Micky Biddlecombe