Commissie Zorg en Wonen

9-6-2015

Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2015-2019

De uitvoering van de woonvisie pakken we de komende vijf jaar op via vijf actieplannen. Ze staan in verbinding met elkaar, maar met het oog op de uitvoerbaarheid is voor de volgende indeling gekozen… Lees verder Uitvoeringsprogramma woonvisie 2015-2019.