Nieuws

De openbare vergadering van 1 juni 2016 vervalt en wordt gewijzigd in een besloten vergadering in verband met de gewijzigde zienswijze van de Gemeente Zaanstad omtrent participeren en de voor te bereiden reactie daarop van de gezamenlijke adviesraden. Zie ook agenda 2016.