Agenda 2016

Vergaderschema Seniorenraad 2016

 

Besloten vergaderingen Openbare vergaderingen
woensdag 6 januari, 9:30-11:30 woensdag 3 februari, 9:30-11:30
woensdag 2 maart, 9:30-11:30 woensdag 13 april, 9:30-11:30
woensdag 11 mei, 9:30-11:30 woensdag 1 juni, 9:30-11:30  gewijzigd in besloten vergadering*
Juli en augustus geen vergaderingen Juli en augustus geen vergaderingen
woensdag 7 september, 9:30-11:30 woensdag 5 oktober, 9:30-11:30
woensdag 2 november, 9:30-11:30 woensdag 7 december, 9:30-11:30

Voor de notulen van de Openbare vergaderingen kijkt u onder Verslagen > Notulen Openbare vergaderingen.

*In verband met de gewijzigde zienswijze van de Gemeente Zaanstad omtrent participeren en de voor te bereiden reactie daarop van de gezamenlijke adviesraden.